Банкеръ Daily

Финансов дневник

Съдът остави без разглеждане жалба срещу придобиването на дял в ПИБ от ББР

Върховният административен съд е оставил без разглеждане искането за спиране на предварителното изпълнение на решенията на Министерски съвет за участие на Българска банка за развитие в увеличението на капитала на Първа инвестиционна банка.

Административно дело беше образувано по жалба на две физически лица срещу решенията на правителството. ББР участва в процедурата по увеличаването на капитала на ПИБ чрез покупка на акции. Така държавната банка придоби около 18% дял срещу сумата от 140 млн. лева. Влизането на ББР като акционер в ПИБ отвори пътя на България към членство в ERM II и Банковия съюз.

"Върховните съдии от тричленния състав приемат, че спорът за законосъобразност на решенията не е подведомствен на административния съд, тъй като решенията на МС нямат характер на административен акт по смисъла на чл. 21 АПК, нито по смисъла на чл. 65 АПК или на нормативен акт по смисъла на чл. 75 АПК", се казва в решението на ВАС.

Магистратите уточняват, че решенията за участие на ББР в увеличението на капитала на ПИБ са взети при упражняване на правата на принципала в търговското дружество– Министерство на икономиката.

"Съгласно чл. 4, ал.6 от Устава на „Българската банка за развитие“ АД банката може да участва в дружества при спазване на изискванията на българското законодателство. В тази насока решението за участие на една банка в увеличаването на капитала на друга, като създаващо търговско правоотношение, е извън регулируемата подведомственост на административните съдилища. Върховните съдии приемат също, че решенията на МС по т.1 и т.3 са с вътрешен характер без външно проявление към правата и интересите на жалбоподателите. Решението по т.2 пък се явява етап от процедура по участие на едно дружество в процедура по изкупуване на акции за увеличаване на капитала на друго", подчертават още върховните съдии.

Искането за произнасяне по сделката бе направено от съпредседателя на "Зелено движение" Владислав Панев и бившия зам.-директор на АДФИ Албена Белянова. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във