Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СЪДЪТ ОБЯВИ МБТР В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

ОББ ЩЕ ИЗПЛАЩА ГАРАНТИРАНИЯ РАЗМЕР НА ВЛОГОВЕТЕ ВЪВ ФАЛИРАЛАТА БАНКАМеждународна банка за търговия и развитие пое по пътя на фалита. В средата на седмицата Софийският градски съд одобри искането на БНБ да я обяви в несъстоятелност. Сега е ред на Фонда за гарантиране на влоговете да определи синдиците, които ще осребряват активите на МБТР. По всяка вероятност с тази нелека задача ще бъдат натоварени Десислава Лозанова и Владимир Георгиев. Ако бъдат назначени за синдици, тяхно задължение ще е да издадат удостоверенията, с които гражданите и фирмите ще могат да си получат полагащия им се размер на депозитите в МБТР. Според Закона за гарантирането на влоговете всички суми до 25 хил. лв. на физически и юридически лица (без тези на финансовите институции) във фалирали банки се изплащат от фонда. Това ще става от 29 юли 2005 г. нататък в клоновете на Обединена българска банка.Според списъците, изготвени от квесторите на МБТР Христина Стамова и Цветан Цеков, които я управляваха от затварянето й до обявяването й в несъстоятелност, на защита подлежат 7179 вложители, от които 1641 са фирми, а 5538 са граждани. Общият размер на гарантираните депозити, които ще започнат да се плащат в клоновете на ОББ, е 26 014 608 лева. Тази сума фондът ще преведе на обединената банка, в случай че към всички защитени влогове бъдат предявени претенции.Ще припомним, че когато през 1999 г. бе затворена Кредитна банка, а през 2000 г. Балканска универсална банка, не всички гарантирани спестявания бяха потърсени от собствениците им. В момента собствениците на депозити за половин милион лева в двете банки не са си потърсили парите. Давностният петгодишен срок за това вече е изтекъл и фондът не дължи въпросните средства.Всъщност операцията по издаване на удостоверенията на гражданите и фирмите, чиито влогове в МБТР са гарантирани, е чисто рутинна. Предизвикателството за синдиците на банката е бързо да направят инвентаризация, да изготвят списъци на кредиторите й, те да бъдат одобрени от съда и да се пристъпи към събиране на вземанията от длъжниците, което по правило е свързано с дълги и сложни съдебни процедури.По данни на БНБ за първото тримесечие на 2005 г. кредитите, отпуснати от МБТР, са 45.93 млн. лв., от които заеми за 37 млн. лв. са просрочени. След обявяването на банката в несъстоятелност всички те - независимо дали са редовни, или необслужвани, стават незабавно изискуеми. С други думи, лицата, които са ги взели, трябва да върнат парите незабавно или в максимално кратки срокове, които се договарят с кредиторите. Синдиците вероятно ще побързат да назначат и оценка на активите на банката, за да може, ако бъде проявен интерес към МБТР, да започнат преговори с потенциалните купувачи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във