Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Съдия-изпълнители подгониха "ТЦ-ИМЕ"

Иск след иск, дело след дело. Това е съдбата на фирмите, получили под различна форма финансиране от Корпоративна търговска банка. В края на годината на сайта на Камарата на частните съдии-изпълнители се появиха обяви за принудителна продан на два имота - собственост на знаковото дружество "Технологичен център - институт по микроелектроника" АД, по-известен с абревиатурата си "ТЦ-ИМЕ". Става дума за парцели в София. Първоначалната цена, от която започва наддаването за единия от тях, е 12.84 млн. лв., а за другия е 11.39 млн. лева. Тези два търга за пореден път оборват широко разпространяваната теза, че КТБ е финансирала дружества, които не разполагат с активи. Но това е една безкрайна тема - какви са дружествата длъжници на КТБ, доколко те са нейни реални длъжници, с какви активи разполагат, кой, кога и как се опитва да сложи ръка върху тях и по какъв начин.

В случая КТБ не е замесена пряко в двата търга. Те се провеждат по реда на Данъчноосигурителния процесуален кодекс и причината за това по информация на "БАНКЕРЪ" е, че взискателят е Софийският градски съд. По-интересното обаче е, че имотите са ипотекирани, а предявител на ипотеката е ОББ. Но това не е причина да се прави изводът, че въпросната банка е кредитор на "ТЦ-ИМЕ". Няма такова нещо - тя е само довереник на собствениците на облигации на компанията. Те са издадени през 2009-а и общият им номинал е 15 млн. евро. Задълженията на фирмата по същата тази емисия са обезпечени с част от активите й - в случая това са имотите, за които разказваме. По правилата за управление на такива дългови емисии лицата, закупили техните облигации, наемат довереник (в повечето случаи това е банка), на който дават всички правомощия по управлението на тази емисия - събиране на вземанията по нея и разпределението им, водене на дела, предявяване на претенции, решаване на правни спорове. В изпълнение на тези си задължения ОББ е предявила правата си върху двата имота с цел защита на интересите на своите доверители - собствениците на облигации, емитирани от "ТЦ-ИМЕ". Казваме всичко това, за да е ясно, че при една успешна продажба на двата парцела по-голямата част от получените за тях пари ще отидат за удовлетворяване на собствениците на облигации, които по своята същност са обезпечени кредитори на "ТЦ-ИМЕ".

Facebook logo
Бъдете с нас и във