Банкеръ Daily

Финансов дневник

Страните от ЕС губят 150 млрд. евро приходи от ДДС

Пиер Московиси

Според ново проучване, оповестено от Европейската комисия, през 2016 г. страните от ЕС са загубили приходи от данъка върху добавената стойност (ДДС) в размер на почти 150 милиарда евро.

Т.нар. "неизпълнение на потенциалните приходи от ДДС" представлява разликата между потенциалните и действително събраните приходи от данъка. Макар че държавите членки са направили много за подобряване на събирането на ДДС, днешните данни показват, че сегашната система на ДДС се нуждае от реформа, съчетана с по-добро сътрудничество на равнище ЕС, така щото държавите членки да могат изцяло да се възползват от приходите от ДДС в бюджетите си, съобщиха от ЕК.

"Държавите членки повишават събираемостта на ДДС в целия ЕС. Това трябва да се признае и оцени. Но годишната загуба от 150 милиарда евро за националните бюджети остава недопустима, особено когато от тази сума 50 милиарда евро пълнят джобовете на престъпници, измамници и вероятно дори терористи. Съществено подобрение ще има само когато бъде приета реформата на ДДС, която предложихме преди една година. Настоятелно призовавам държавите членки да преминат към окончателната система на ДДС преди изборите за Европейския парламент през 2019 г.", посочи комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси

В сравнение с предходната година през 2016 г. неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС в номинално изражение е намаляло с 10.5 милиарда евро до 147.1 милиарда евро, а като относителен дял се е понижило от 13.2 % на 12.3 % от общите приходи от ДДС. Показателите на отделните държави членки все още се различават съществено. Неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС е намаляло в 22 държави членки. Добри показатели имат България, Латвия, Кипър и Нидерландия – при всяка от тях загубите на приходи от ДДС са спаднали с над 5 процентни пункта. Неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС обаче е нараснало в шест държави членки: Румъния, Финландия, Обединеното кралство, Ирландия, Естония и Франция.

Макар че на равнище ЕС е постигнат голям напредък при подобряването на събирането и управлението на ДДС, сега е ред на държавите членки да предприемат действия и възможно най-скоро да се споразумеят по много по-широката реформа, предложена миналата година от Комисията с цел съкращаване на измамите с ДДС в системата на ЕС. С тази реформа системата ще бъде усъвършенствана и осъвременена от гледна точка както на правителствата, така и на предприятията, и ще стане по-стабилна и по-проста за използване от дружествата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във