Банкеръ Daily

Финансов дневник

Страната ни ще се опита да поеме още 200 млн. лв. нов дълг

Страната ни ще опита да поеме още 200 милиона лева нов държавен дълг под формата на ценни книжа. 

Българската народна банка днес ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации за 200 млн. лева, съобщава БНБ на сайта си.

Книжата са със срочност десет години и шест месеца от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия номер BG 20 400 16 219/27.01.2016 г. с падеж 27 юли 2026 г. и 2,25 на сто годишна лихва.

Точно преди седмица, на 17 октомври, Централната банка направи аукцион за 5,5-годишни ДЦК за 200 млн. лева. Бяха продадени книжа за над 180 млн. лева при средна годишна доходност 5,65 процента.

Лимитът за годината е за максимум 10 милиарда и 300 милиона лева нов дълг. 

Той е необходим за финансиране на дефицита и рефинансиране на стари задължения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във