Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА ЛАПНА ПАРИТЕ ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ

Стопанска и инвестиционна банка (СИБ) с един замах удари в земята конкурентите си, получавайки от Националния осигурителен институт правото да обслужва половината от средствата, които всяка година се плащат на пенсионерите в България. Такава сделка не се прави всеки ден и не от всеки.
На практика от 1 февруари 2001 г. всеки месец институтът ще налива на три-четири вноски в банката над 84.5 млн. лева. В рамките на две седмици тя ще ги разпределя по сметките на пощите, които изплащат пенсиите. Годишно през СИБ ще минават около 1015.2 млн. лева - при положение че само за 2001 г. общият размер на пенсиите, които ще бъдат изплатени от бюджета, е малко над 2100 млн. лева.
Естествено, всички банки у нас мечтаят да се доберат до пенсионните плащания, които носят много изгоди. По сметките на териториалните управления на института или на пощите в обслужващата банка залежават значителни остатъци (салда) от пенсионните пари. Според някои мениджъри, тези салда са между 5 и 10% от месечния ресурс, който банките получават от НОИ. По тях те плащат 0.2% годишна лихва, но пък могат да ги пласират по краткосрочни депозити, които да им носят 2% годишна лихва. Този факт най-красноречиво обяснява защо

конкуренцията за пенсионните пари

е толкова ожесточена. Всяка година в състезанието за тях се включват почти всички големи български банки и винаги има разочаровани. До 2000 г. териториалните управления на НОИ са били обслужвани приоритетно от ОББ, ХЕБРОСБАНК, ЕКСПРЕСБАНК и БИОХИМ. През последната година на хилядолетието лъвският пай от този пазар се е контролирал от ХЕБРОСБАНК и ОББ, които са обслужвали деветнайсет от двадесет и осемте териториални управления на Осигурителния институт. Клиенти на ХЕБРОСБАНК са били управленията в София и в Пловдив, които месечно се получавали 52.8 млн. лв. за пенсии.
Битката за

новото преразпределение на пенсионния пазар

започва през юли 2000 г., когато ХЕБРОСБАНК предлага на Софийското териториално управление на НОИ да открие офис в сградата на бул. Стамболийски, където се помещава и централата на института. Главният директор на управлението Валери Апостолов изпраща предложението до управителния съвет на НОИ. Но вместо да дадат еднозначен отговор, през август същата година шефовете на осигурителния институт решават да проведат конкурс за откриването на банков офис в сградата. На него се явяват осем банки, между които са ХЕБРОСБАНК, БРИБАНК (сегашната Стопанска и инвестиционна банка), Банка ДСК, ТБ България Инвест, SG Експресбанк и БИОХИМ. Предложенията на кандидатите са оценявани по няколко критерий: пакет от услуги, които се предлагат за обслужване на осигурителите, самоосигуряващите се и пенсионерите; размер на таксите и комисионите за извършени услуги; размер на наема, предложения за услуги, улесняващи изплащането на пенсии и заплати.
Управителният съвет на НОИ се спира на БРИБАНК, която по това време не обслужва бюджетни сметки, и й дава право да открие свой офис в сградата на централното управление на института на бул. Стамболийски. По кои точно показатели офертата на БРИБАНК е превъзхождала предложенията на конкуренцията и до момента си остава загадка. НОИ не смята за нужно да даде конкретни пояснения по този въпрос, въпреки че работи с парите на данъкоплатците.
Това бе ясен знак, че НОИ и БРИБАНК имат по-дългосрочни планове за съвместна работа, изтъкват мениджъри на някои кредитни институции седем месеца след конкурса.
През ноември 2000 г. се разиграва

решителното сражение

за преразпределение на пенсионната баница. На 16 ноември управителят на института Йордан Христосков разпраща до директорите на териториалните управления писмо, в което се казва: При положение че имате намерение да смените обслужващата банка от 1 януари 2001 г. поради неизпълнение или лошо изпълнение на поставените от Вас изисквания, моля да проведете срещи с други банки на територията на Вашия град и да поискате оферти за банково обслужване. След избор на нова банка от Ваша страна, моля, представете в Централно управление на НОИ мотивирано предложение за смяна на обслужващата банка.
До средата на декември 2000 г. директорите на осем управления на НОИ проявяват желание да сменят кредитната институция, с която са работили до момента. Пет от управленията се разделят с ХЕБРОСБАНК, а две - с ОББ, като посочват за свой нов партньор СИБ. Обединената банка губи и управлението в Ловеч, което предпочита Банка ДСК.
Обобщавайки

мотивите на регионалните директори

за смяна на обслужващата банка, управителят на НОИ заяви пред репортер на в.БАНКЕРЪ: Някои от шефовете на клоновете на ОББ и на ХЕБРОСБАНК не са изпълнявали разпоредбите на Кодекса за задължителното обществено осигуряване, когато е трябвало да налагат запори по сметки на фирми, които не са се издължили на НОИ. Имало е случаи, когато длъжниците са били уведомявани за предстоящия запор и са изпразвали сметките си. В някои от клоновете на банките са приемани грешно попълнени документи. Забавяни са преводите на пенсиите по сметките на териториалните поделения и по сметките на пощите. Имало е случаи, в които директори на клонове на обслужващата банка са отказвали да се срещат с директорите на териториалните управления на НОИ.
По-любопитното е, че шефовете на териториалните управления в София и в Благоевград не попадат в описаната от управителя на НОИ категория от недоволни. Главният директор на софийското управление Валери Апостолов например няма забележки към ХЕБРОСБАНК, но въпреки това е решил да я смени: Предпочетохме Стопанска и инвестиционна банка, защото те ни предложиха по-ниски такси от ХЕБРОСБАНК, освен това обслужват и Български пощи ЕАД и им предстои да поемат сметките на Софийското управление на пощите. Така превеждането на парите за пенсии ще се ускори. Освен това СИБ ни предложи да открие свои изнесени работни места във всички сгради, в които управлението има свои офиси.
Колежката на Апостолов от Благоевград Антоанета Станишева също твърди, че няма забележки към ХЕБРОСБАНК и се е преориентирала към СИБ само защото офертата й е била по-привлекателна.
Явно аргументите на Стопанска и инвестиционна банка са били много по-убедителни от тези на нейните конкуренти, след като успя да им измъкне

най-големите териториални управления на НОИ

Ние имаме опит в работата с бюджетни сметки, преди те да бъдат концентрирани в държавните банки през 1998 г. - казва прокуристката на СИБ Христина Филипова. - Банката разполага с необходимата информационна система, предлагаме разплащания в реално време и можем бързо да искаме потвърждение от НОИ, когато някой ни предяви документ за получаване на средства от социалното осигуряване. Клоновата ни мрежа осигурява нормалното обслужване на всички клиенти, които плащат социално- и здравноосигурителни вноски. Договорът ни с пощите пък позволява бързо и при минимални за НОИ разходи да превеждаме парите за плащане на пенсии. Освен това сме предложили на териториалните управления такса от 30 стотинки за извършване на превод.
От другите банки обаче приемат скептично обясненията на Филипова, че най-големите управления на осигурителния институт (с изключение на тези във Варна и в Русе) изведнъж са решили да прехвърлят сметките си единствено в СИБ само заради по-добрите й условия. Според някои банкери, концентрирането на близо 50% от всички средства за пенсии в една банка не отговаря и на

изискванията за предпазлива финансова политика

които е необходимо да спазва НОИ.
Институтът трябва да намалява риска за своите средства, като разпределя равномерно между банките парите, с които оперира, коментират финансисти.
Освен половината от пенсиите, Стопанска и инвестиционна банка, чийто председател на управителния съвет е Георги Прохаски, ще обслужва и сметките на НОИ, и на Здравноосигурителната каса, по които гражданите и фирмите внасят социално- и здравноосигурителните вноски. Но ползата конкретно от това удоволствие не е чак толкова голяма. В края на всеки работен ден тези сметки се зануляват и останалите по тях пари се превеждат по сметките на НОИ и на Здравната каса в БНБ. Стопанска и инвестиционна банка може да спечели от тези операции само такси и комисиони.

Facebook logo
Бъдете с нас и във