Банкеръ Daily

Финансов дневник

Столична община и Банка ДСК обявиха Програма за финансиране на иновативни стартиращи предприятия

Кметът на София Йорданка Фандъкова даде началото на нова гаранционна схема за подпомагане на предприемаческата активност в София - Програмата за финансиране на иновативни стартиращи предприятия - Програмата ФИСП. Схемата за финансова подкрепа се реализира от Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия (ОГФМСП) към Столична община, като първата банка-партньор е Банка ДСК.

Днес ( 21 май) Йорданка Фандъкова и Председателят на УС и Главен изпълнителен директор на Банка ДСК Виолина Маринова представиха Програмата ФИСП, която е насочена към улесняване на достъпа на стартиращи иновативни предприятия до финансов ресурс за реализация и развитие на техните бизнес проекти. В изпълнение на Програмата, Общинският гаранционен фонд ще издава гаранции по кредити, отпуснати за финансиране на иновативни предприемачески идеи, на базата на подписаното днес Рамково споразумение за партньорство между ОГФМСП и Банка ДСК.

Специализираната гаранционна схема  на ОГФМСП е с акцент върху основните тематични приоритети на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София, включително информатика и ИКТ, както и нови технологии в креативните и рекреативни индустрии.

Програмата предоставя предимство, при равни други условия, на проектите на жени предприемачи със завършена образователно-квалификационна степен „Бакалавър" и на лица до 35 г. и над 50 г., на проекти със социален и екологичен ефект от реализацията на предприемаческата иновативна идея, както и на такива, които разкриват нови работни места за безработни.

Според условията на гаранционната схема Фондът ще споделя с банката-кредитор част от кредитния риск, като обезпечава до 50% от главницата на кредита и е до максимален размер 30 хил. лв., независимо от сумата на предоставения кредит. Максималният гаранционен портфейл или сумата, в рамките на която ОГФМСП ще издава гаранции по Програмата, е 600 хил. лв. до края на 2018 г. При повишен интерес към този финансов инструмент и в случай че определеният лимит на гаранционния портфейл се окаже недостатъчен, той може да бъде увеличен за посрещане на нуждите от финансиране на иновативни проекти в столицата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във