Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Стават ли по-ефективни банките в България?

Един от ключовите показатели за мениджмънта на кредитните институции е ефективното им управление. Този показател е и добър ориентир за клиентите и за техните решения къде да държат парите си на съхранение.  

 

Логично, 2020-а донесе само предизвикателства пред банките и техните служители, но за кого ли ситуация като сегашната е добра? И преди появата на коронавируса банковите мениджъри бяха "под пара" да постигнат по-добро управление на банките, не само заради нарастващата конкуренция от страна на финтех компаниите, технологичната трансформация и консолидацията в сектора. Обстоятелствата налагаха да се внимава все повече при контролирането на оперативните разходи и предоставянето на ефективни продукти и услуги.

Нарастващата конкуренция между банките и небанковите институции, които завземат все по-голям дял на пазара, оказва силен натиск за непрекъснато повишаване на приходите и контрол на разходите. 

Анализаторите измерват краткосрочните или текущите резултати на компанията, използвайки Коефициентът на ефективност. От едната страна стоят активите, от друга пасивите, като се вземат предвид и текущите операции. По-конкретно, показателят за ефективност при банките е изчислен на база на съотношението между административните разходи и общият нетен оперативен доход. Този показател всъщност е изключително важен, тъй като подобряването му обикновено води и до по-добра рентабилност.  

Ефективността е важен фактор за запазване на конкурентоспособността, а редица скорошни статистически проучвания показват, че най-ефективните банки са тези, които умело контролират разходите си. Като средство за оптимизиране на разходите и повишаване на ефективността се разглеждат технологичните иновации, които на практика водят до подобрения в комуникациите и в обработката на данни.

Този вид подобрения позволяват на банките да повишат драстично производителността и да започнат да предоставят много услуги по електронен път. Което обяснява защо и най-малките банки се стремят да автоматизират все повече и повече своите операции. И това което се вижда дори от непросветените финансово е, че банките въвеждат все по-нови и по-рентабилни продукти.

Специално в банковия сектор показателят за ефективност има специфично значение. Той показва колко добре мениджърите на банката контролират своите режийни (или бек офис) разходи. Специалистите разясняват, че съотношението между административните разходи и общо нетния оперативен доход (т.е. показателят за ефективност) от 50% или по-малко се счита за оптимално. Ако процентът за ефективност се увеличи, това означава, че разходите на банката се увеличават или приходите й намаляват.

Показателят ефективност за българския банков сектор като цяло отчита подобрение от 39.9% за деветмесечието на 2019 г., до 39.4% за деветмесечието на отиващата си 2020 година.

На челната позиция по този показател към 30 септември 2020 г. е Българска банка за развитие АД с 30.6%, като към аналогичния период на миналата година тя е отчела стойност в размер на 29.5 на сто.

УниКредит Булбанк АД отчита повишение на показателя от 27% за деветмесечието на 2019 г. до 30.7% за аналогичния период на 2020 г. и застава на втората позиция за текущия период.

Юробанк България АД отчита увеличение на показателя от 30.4% до 32.5% за деветмесечието на 2020 г. и запазва третата си позиция.

Следват БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. – клон България и Банка ДСК АД, като и двете институции запазват местата си от деветмесечието на 2019 година.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във