Банкеръ Daily

Финансов дневник

Стартъпи, малки и средни фирми могат да кандидатстват за финансиране до 2 млн. лв.

Стартиращи предприятия, малки и средни фирми вече могат да кандидатстват за финансиране до 2 млн. лв. от фонд за ускоряване и начално финансиране, създаден от държавния Фонд на фондовете и финансовият посредник “Витоша венчър партнърс“. 

Новото дружество „Витоша венчър партнърс – фонд I“ е учредено за срок от 10 години и разполага с капитал от 38 млн. лв. От тях 35,6 млн. лв. са публичен ресурс, осигурени от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 г., съфинансирана от Фонда за регионално развитие на ЕС. Останалите 2,4 млн. лв. са частно финансиране.

До края на 2023 г. „Витоша венчър партнърс – фонд I“ ще инвестира в 116 стартиращи компании в ранен етап от тяхното развитие. Малки и средни предприятия на етап ускоряване могат да разчитат на финансиране между 30 000 и 100 000 лв. Между 30 000 и 2 млн. лв. ще получат по-напредналите в разработването на своя продукт или създаването на прототип.

Въпросният съвместен фонд ще предоставя на предприятията достъп до начално финансиране, бизнес консултации, менторство, оперативна и стратегическа подкрепа. Около половината от подкрепените компании ще участват в акселераторска програма, организирана от фонд мениджъра „Витоша венчър партнърс“. С приоритет ще са проекти с технологична насоченост и висок потенциал за устойчив растеж.

Към момента Фондът на фондовете и Управляващия орган на ОПИК 2014-2020 реализират пет инструмента за дялови и квази-дялови инвестиции. Заедно с новия фонд активни вече са четири такива фонда. Петият е в процес на възлагане.

Общият публичен ресурс, заделен за тази цел, е 294 млн. лв. Към него фондовете добавят и частни средства.

Финансовите посредници "Витоша венчър партнърс" и "Иновейшън кепитъл“ управляват съответно 38 млн. лв. и 30.5 млн. лв. за инвестиции в компании в ранен етап на развитие. "Ню вижън 3" и "Морнингсайд хил“ разполагат съответно с 42.5 млн. лв. и 55.9 млн. лв. рисков капитал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във