Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Стара Загора си търси застраховател

Община Стара Загора обяви публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет избор на изпълнител за сключване на имуществена застраховка на имоти, собственост на общината.
Покритите рискове включват: земетресение, пожар, включително и последиците от гасенето му (вкл. пожар, причинен от служители и работници на Възложителя  поради нарушение на стандартите и изискванията на компетентните органи), умишлен пожар, мълния и експлозия. Бъдещият застраховател на общината ще трябва да покрие и "мокрите"  щети от буря, ураган, наводнение, свличане и срутване на земни пластове, пороен дъжд, градушка, увреждане от тежест при натрупване на сняг и лед. В списъка са още спукване на водопроводни, канализационни, газопроводни, отоплителни и климатични инсталации, внезапно изтичане на вода от инсталации, удар от летателен апарат или от предмет, паднал от него или от падащи дървета или клони, удар от превозно средство, чупене на стъкла, злоумишлени действия на трети лица (вандализъм). В офертата са включени още допълнителните разходи за отстраняване последици от настъпили застрахователни събития и гражданска отговорност към трети лица за щети, причинени от пожар, експлозия, неизправности в електрическата инсталация, наводнение, буря, спукване или изтичане тръби.
Застраховката се сключва за срок от 24 месеца.
Застрахователната сума на недвижимото имущество е 155 478 527 лева.
Прогнозната стойност на поръчката е 200 хил. без ДДС.
Крайният срок за получаване на оферти или заявления за участие е 8 октомври 2018 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във