Банкеръ Daily

Финансов дневник

Стара кредитна схема в нова лъскава опаковка

С фанфари министрите на финансите и икономиката Асен Василев и Кирил Петков представиха т.нар. нова програма "Възстановяване" в подкрепа на бизнеса. Представянето бе бляскаво и може би засенчи обстоятелството, че въпросната нова програма всъщност е леко пипната стара схема, но в нова лъскава опаковка. 

 

Да започнем с рамката и "посредника", чрез който си партнират държавата и търговските банки. В основната си програма "Възстановяване" е гаранционна схема, каквито вече се предлагаха от Българската банка за развитие и Фонда на фондовете. Сега отново се използва втората структура ФнФ, която ще издава гаранции на търговските банки по кредити, които те ще отпускат на малки и средни предприятия. Всъщност дори не става дума за ново партньорство между фонда и банките, а за подписан анекс към договорите по предишната програма.

Или както се посочва в общото съобщение на Министерството на финансите и Министерството на икономиката: "За успешното прилагане на облекчените условия правителството, чрез Фонда на фондовете, предложи на банките да увеличат покрития от публичния ресурс кредитен риск на база предоставените през миналата година гаранции от близо 158 млн. лв. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Публичният ресурс вече покрива до 50% от загубите на банките от всички кредити, като отделният кредит е обезпечен от Фонда на фондовете на 80%, а 20% от риска ще се поеме от банките. Наличните средства за гаранции по програмата ще бъдат увеличавани поетапно в следващите месеци, като ОПИК ще мобилизира и насочи към Фонда допълнителен ресурс. С него Фондът ще има възможност да предоставя гаранции за създаване на нови кредитни портфейли на всички банки в страната, които проявят интерес."

Иначе изискването към фирмите, които искат да получат финансиране, е да са оперирали поне в последните 3 години и в поне една от тях да са отчели печалба. Кредитите ще са със 7 годишен срок за погасяване и с 12 месеца гратисен период. Заемът може да е в размер до 70% от оборота на компанията за 2019 г. или 2020 г. (в зависимост от това през коя година той е по-висок), но е заложен и максимален размер на кредита - 3 млн. лева.  Лихвите няма да са преференциални, а спрямо пазарните условия и политики на банките. 

Голямата гордост на Асен Василев и Кирил Петков бе, че по тази програма няма да има изискване за обезпечения по кредитите. Което обаче не е съвсем така, защото в документацията по програмата е записано следното ключово изискване:

"Обезпечение: Без обезпечение, с изключение на задължително предоставяне на лична гаранция от страна на Действителния/те собственик/ци, както и в случай, че е приложимо, на залози на вземания по сметки, вкл. по реда на ЗЗД, ЗОЗ, ЗДФО от страна на Крайния получател. Банката-партньор приема личните гаранции, предоставени от Действителен/ни собственик/ци, в предложената от негова/тяхна страна форма, а именно: чрез поемане на задължение като солидарен длъжник, поръчител или друга подходяща форма съгласно вътрешните правила на Банката - партньор (в това число посредством възможност за привличане на трети, свързани с Крайния получател лица (по смисъла на §1,т.4 от ДР на Закона за кредитните институции) в качеството им на съдлъжници/ поръчители)".

Казано простичко, условие за получаване на такъв заем е собственикът или някой от собствениците на фирма-кандидат за заем да влезе като съдлъжник със задължение да изплаща кредита като физическо лице, а обезпечение се явява неговата лична собственост.

Интересно е дали сега, когато програмата бе бляскаво представена от Асен Василев и Кирил Петков, това ще повиши нейната ефективност. Защото по времето на ГЕРБ почти същата гаранционна схема чрез Фонда на фондовете бе повече от замряла - според последната информация, от октомври 2020 г. до началото на юни 2021 г. Фондът на фондовете е подкрепил едва 64 фирми с 34 млн. лева чрез гаранционния инструмент. 

И ако с дребен шрифт "на гърба на опаковката" е написано, че тази схема е доказала своята неефективност след пускането й по време на предишното управление, защо козметичните промени в нея сега биха я направили по-атрактивна? 

Facebook logo
Бъдете с нас и във