Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СТАНДАРТ ЕНД ПУЪРС ПОСЛУША БАНКЕРЪ ЗА БАКБ

Десетина дни след като в. БАНКЕРЪ удостои председателя на съвета на директорите на Българо-американска кредитна банка Франк Бауер с приза Банкер на 2001 г., световната рейтингова агенция Стандарт енд Пуърс потвърди прозорливостта на тази оценка. Агенцията даде на БАКБ кредитен рейтинг Б+ със стабилна перспектива. Той е с една степен по-нисък от оценките, които получиха БУЛБАНК и ОББ, чиито рейтинги ББ- са равни на този на държавата. В анализа на Стандарт енд Пуърс изрично се подчертава, че рейтингът на БАКБ отразява качеството на нейните активи и на собственика й - Българо-американски инвестиционен фонд (БАИФ), който притежава 99% от нейния капитал.БАКБ е една от най-активно кредитиращите банки в България. Към края на юни 2001 г. съотношението на отпуснатите от нея кредити към балансовото й число е 87.72%, което е най-високото ниво на този показател сред кредитните институции в страната. Банката предоставя заеми предимно на малките и средните предприятия. Дългосрочното финансиране, което получава БАКБ, й позволява да поддържа високо качество на заемите, пише в анализа на Стандарт енд Пуърс. В доклада на агенцията се посочва, че опасност от понижаване на рейтинга на банката може да възникне само ако БАИФ намали акционерното си участие в нея или ако БАКБ продължи да се разраства, без да увеличава капитала си. Балансовото число на БАКБ не е голямо, но през 2000 г. нарасна с 44% и достигна 85 млн. лв., а към средата на 2001 г. то вече е 107 млн. лева. Банката отчете повече от 1 млн. щ. долара печалба през 2000 година. По възвръщаемост на активите към края на юни 2001 г. БАКБ се нарежда на второ място сред банките на българския пазар, като пред нея е единствено БУЛБАНК, подчертават анализаторите на Стандарт енд Пуърс.

Facebook logo
Бъдете с нас и във