Банкеръ Daily

Финансов дневник

Стана ясно какви са изискванията на ББР по безлихвените кредити

Българска банка за развитие обяви изискванията за кандидатите за безлихвен кредит, подпомагащ хората, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19.

Програмата е една от кризисните мерки на българското правителство в защита на самоосигуряващите се и наетите по трудово правоотношение лица в условия на извънредно положение. 

Лицата на трудов договор трябва да са преустановили полагането на възмезден труд за работодателя си и да са в неплатен отпуск като следствие от пандемията; да са страна по трудово правоотношение в последните 6 месеца преди излизането в неплатен отпуск; да не получават възнаграждение по други трудови правоотношения; да имат отработени поне пет работни дни в месец март, ако това е месецът, в който са пуснати в неплатен отпуск.

Самоосигуряващите се лица трябва да са прекъснали дейността, която извършват като самоосигуряващи се лица и/или търпят поне 20% спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите през първото тримесечие на 2019 г., като резултат от пандемията; да не получават възнаграждение по други правоотношения.

Кандидатите трябва да са с платени осигурителни вноски и да могат да възобновят упражняването на своята дейност (ще се върнат на същата работа) след прекратяване на неплатения отпуск.

Максимално заеманата сума е 4 500 леватеглена наведнъж или на три транша от по 1500 лева. При първоначално разрешен по-малък размер на кредита той може да се анексира впоследствие с цел достигане на сумата от 4 500 лева.

Кредитите са безлихвени (редовният лихвен процент по тях е 0%), като кредитополучателите не дължат такси, комисиони и неустойки. Кандидатите не осигуряват обезпечения като условие за отпускането на  заема.

Facebook logo
Бъдете с нас и във