Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Стабилността на банките е относително понятие

Когато става дума за стабилността на банковата система, никога не бива да се забравя едно заключение на Базелския комитет за банков надзор. В увода към критериите на същия този комитет за оценка и управление на рисковете и покритието им с капитал, известен като стандартите "Базел ІІІ", пише, че въпросните критерии трябва да намалят рисковете за банките, но те не са гаранция, че няма и за в бъдеще да има фалити. Последните пет години показаха колко верни са тези думи.

Независимо че заради последната финансова криза вече близо осем години банките са заливани от вълни от регулации, които не само че не намаляват, но стават все по-големи, поне веднъж годишно сме свидетели как една или две кредитни институции в ЕС се огъват под натиска на финансовите проблеми. Всички анализатори са на мнение, че банковият сектор е по-стабилен от всякога и въпреки всичко никой не може да гарантира, че утре или след някой друг месец някоя голяма европейска банка няма да подвие колене. Дори в Германия не съществува 100% гаранция, че подобно нещо не може да се случи. Примерът с "Дойче Банк" е достатъчно красноречив.

На финансовите експерти например не им се мисли какво може да стане с големите италиански банки, ако държавата изпита затруднения да обслужва огромния си външен дълг, голяма част от който се намира в техните портфейли. Заплаха за стабилността на тези банки съществува  дори ако този дълг поевтинее на международните пазари с 10-15%, което е реален а не хипотетичен риск. Тогава те ще са принудени да отпишат загуби, чийто размер не може да бъде поет от капиталите им. А по всички стандарти италианските държавни облигации се водят с нулев риск, както между другото и гръцките държавни ценни книжа. Ето как, дори ако една банка инвестира всичките си пари в безрискови финансови инструменти, може да бъде застрашена. И заедно с нея под сериозен риск да се окажат и парите на вложителите й.

Няма достатъчно висока ликвидност, която да спаси кредитна институция от подобен риск. Преди по-малко от година третата по-големина банка в една от прибалтийските държави беше обявена в несъстоятелност поради неплатежоспособност, при все че бе напълно ликвидна. Причината за този печален край беше, че ликвидните й средства бяха блокирани в САЩ по силата на Патриотичния акт.

Отбелязваме всичко това, за да е ясно, че независимо колко силно е регулиран банковият сектор  стабилността му е нещо относително и зависи преди всички от политическите решения за развитие на икономиката. Този въпрос многократно е обсъждан от банкерите на различни форуми. Той бе и сред темите на заседанието на борда на Европейската банкова федерация, който заседава у нас по време на българското председателство на ЕС. На него бяха направени много интересни анализи, коментари и изказвания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във