Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Стабилност очаква икономиката ни

Икономическият ръст на Централна и Източна Европа обещава да запази стабилния си ритъм и през тази година, стана ясно по време на годишния икономически форум Euromoney 2019. Предвижданията са потреблението, преките чуждестранни инвестиции, европейските фондовете и дигиталната трансформация да бъдат ключовите фактори за растежа в ЦИЕ.
Експертите очакват ръстът на БВП да остане стабилен в повечето държави (около 3% или по-висок), макар и с известно циклично снижаване. След цикличния връх, постигнат през 2017 г. (4.6% с изключение на Русия и Турция), и среден ръст на БВП от 3.7% през 2018 г., икономическият ръст на региона се очаква да остане над потенциалния за 2019 г. (около 3.2% средно), но може да се забави през 2020 г. в резултат от потенциално по-слабата глобална търговия.
"Държавите от ЦИЕ в ЕС имат потенциал да изпреварят други региони с бързо развиващи се пазари благодарение на по-малката си зависимост от притоци на чуждестранни капитали в ЦИЕ, по-големите възможности за фискални стимули, по-благоприятните финансови условия, достъпа до европейски фондове и положителния ефект от намаляващите цени на стоките. Словакия, България и Унгария ще покажат най-стабилния ръст на БВП за региона през 2019 г.", предвиждат банкерите. Според тях основните спънки пред икономическия растеж на ЦИЕ са затягането на пазарите на труда - особено в Чехия и Унгария и вероятно тежкият Брексит, който ще причини щети поради новите търговски бариери, които ще възпрепятстват както износа, така и инвестициите в ЦИЕ. Словакия и Чехия са най-уязвимите пазари на ЦИЕ по отношение на ограниченията, причинени от Брексит. Русия и Турция могат да следват различни трендове, какъвто е случаят през 2018-а.

Facebook logo
Бъдете с нас и във