Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СТАБИЛНИТЕ ФИРМИ ЩЕ ПОЛУЧАТ ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ ЗА КРЕДИТИ

Христо Михайловски - изпълнителен директор на Българска агенция за кредитен рейтинг, пред в.БАНКЕРЪКак новите изисквания за капиталова адекватност - известни като механизма Базел II, които ще бъдат въведени в България след края на 2007 г., ще повлияят върху цената на кредитите у нас?- С въвеждането на Базел II платежоспособните и стабилни фирми ще могат да получават заеми при по-изгодни условия. В момента световна практика е добрите кредитополучатели да субсидират лошите. Причината е, че според сегашните критерии всички заеми - независимо кой е получателят им, се оценяват със 100% риск. С въвеждането на Базел II отпускането на заеми за фирми, които имат висок кредитен рейтинг и съответно нисък риск, ще носят на банките по-добра печалба. Изразена в проценти, тя може да се движи между 4 и 6% от предоставения назаем ресурс. Така че добрите фирми ще могат да се договорят и да плащат по-ниски лихви за кредитите, които получават. Кредитният рейтинг ще бъде ли задължително условие при отпускането на заеми след въвеждането на Базел II? - При всички положения фирмите ще имат кредитен рейтинг. Дали той ще се определя от български агенции, от самите банки или от чуждестранни рейтингови компании, това ще зависи от самия кредитор. В Базел II са предвидени два подхода за присъждане на кредитен рейтинг на фирмите. В единия случай дружеството може да го получи от специализирана агенция, а в другия - да се направи вътрешен кредитен рейтинг, т.е. той да бъде присъден по критериите на вътрешните системи на банката. Всички тези присъждания на кредитен рейтинг зависят от одобрението на банковия надзор на БНБ.Доколко вътрешният кредитен рейтинг ще бъде съпоставим с критериите, които в момента банките използват за оценка на риска на клиентите, кандидатстващи за заеми?- Не съм запознат много добре със системите, които използват банките, но стандартът Базел II въвежда нови количествени и качествени показатели при анализ на риска. До момента банките използват предимно количествени показатели - анализ на финансово-счетоводните документи и съответно анализ на коефициентите, които са свързани с рентабилност, ликвидност, ефективност, задлъжнялост и т.н. Докато занапред ще имаме и качествени показатели - свързани с пазарна позиция, пазарен дял, с използваната от фирмата технология, с качество на управлението, с планирането и със структура на фирмата. Другото ново нещо е, че се изисква и много сериозен анализ на отрасъла в който работи компанията, кандидатстваща за кредит. Този анализ също е качествен и количествен. Качествената част на отрасъла представлява примерно - развитие, устойчивост на това развитие, бариери за влизане на чуждестранни инвеститори, сила на доставчици, сила на клиенти, вид на конкуренцията - дали е монополистична, или е ценова. Ще се използват и методи, които отразяват вероятността от неплатежоспособност на кредитополучателя и рисковете той да бъде обявен във фалит.Дотук говорим само за корпоративни клиенти, в това число малки и средни предприятия. Как въвеждането на Базел II ще повлияе върху гражданите, които искат да изтеглят ипотечен или потребителски кредит?- При тях няма да важи този анализ, за който говорихме досега. Специално за малките фирми кредитите, които ще им бъдат отпускани, ще носят риск, равен на 75% от размера на заема. По европейските стандарти такива малки дружества могат да получават заеми до 1 милион евро. В България банковият надзор ще реши каква да е тази сума, защото именно банковият надзор е органът, който в крайна сметка ще регламентира параметрите на отделните групи кредитополучатели.След въвеждането на Базел II ще има ли преоценка на риска на вече отпуснати кредити на физически лица, малки фирми и корпоративни клиенти?- Да, ще има предоговаряне на кредитите и то ще стане от края на 2007 година. Некоректните и нестабилни кредитополучатели ще получат по-лоши условия, а добрите - по-изгодни условия.Каква е вашата прогноза за кредитната политика у нас след 2007 година? - Според мен кредитирането ще се продължи да се развива активно по простата причина, че очаквам в България да влязат много чуждестранни инвестиции. Това ще стимулира икономиката, ръстът й ще продължи да има сегашния темп, платежоспособността ще нарасне, откъдето пък съответно ще се увеличи и кредитирането. Разбира се, ограниченията, които налага БНБ, няма да позволят да има взрив при отпускането на заемите, но дори и при спазването на рестрикциите ръст на кредитите ще има.

Facebook logo
Бъдете с нас и във