Банкеръ Daily

Финансов дневник

Срокът на вноските по кредитите няма да се замразява

Спират да текат процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства до отмяна на извънредното положение, с изключение на сроковете по наказателните дела, производства по закона за екстрадицията, европейската заповед за арест и производства, свързани с мерки за принуда. Това бе прието след като депутатите гласуваха "за" чл. 3 от Закона за действията при извънредното положение.

Те приеха и чл. 4, който предвижда да се удължат с един месец сроковете, определени в закон, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти. Удължава се с един месец действието и на административните актове, което е граничещо със срок и изтича по време на извънредното положение.

Парламентът отхвърли предложението на „Атака“ до прекратяване на извънредното положение да се даде възможност за отлагане на плащанията по потребителски, ипотечни и жилищни кредити, както и кредити за микро, малки и средни предприятия.

Народните представители отхвърлиха и предложението  на зам.-председателя на ВМРО Искрен Веселинов и група депутати до прекратяване на извънредното положение да спрат да текат всички срокове по кредити на физически лица, по кредити на юридически лица и еднолични търговци.

Facebook logo
Бъдете с нас и във