Банкеръ Daily

През юни

Средната заплата у нас достигна 1337 лева

Средната месечна работна заплата нараства  и през второто тримесечие на 2020-а и достига 1337 лева. Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) заброя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2020 година. Според статистиката ръстът за година възлиза на 6.1%, а на тримесечна база - на 1,5 на сто. 

Публикуваните числа показват , че средната брутна месечна работна заплата се е увеличавала  всеки месец от разглеждания период - за април 2020 г. тя е била 1323 лв., за май - 1333 лв., а за юни - 1355 лева. 

Оказва се, че най-голямо e годишното увеличение на заплащането в секторите "Операции с недвижими имоти" - с 15.6%, "Образование" - с 12.2%, а за  " Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване"се е покачвало  с 9 на сто.

На тримесечна база ръстът е най-значителен при "Финансовите и застрахователни дейности" - със 7.9%, и при "Образованието" - със 7 на сто. Най-значително намаление на заплатите пък е регистрирано в   дейностите  "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 12.2%, и "Култура, спорт и развлечения" - с 8.6 процента.

Най-високи заплати

според статистиката получават заетите в следните сектори:

- "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения" - 3 270 лева;

- "Финансови и застрахователни дейности" - 2 287 лева;

- "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 2 105 лева.

На другия полюс - с най-ниски заплати са наетите в секторите:

-  "Хотелиерство и ресторантьорство" - 647 лева;

- "Други дейности" - 903 лева;

- "Селско, горско и рибно стопанство" - 973 лева.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във