Банкеръ Daily

Финансов дневник

Средната заплата е 941 лева

През третото тримесечие на 2016 г. средната заплата e 941 лв. и намалява спрямо второто тримесечие на 2016 г. с 0.5 на сто, съобщи Националният статистически институт.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата, са "Финансови и застрахователни дейности" - с 8.6 на сто, и "Операции с недвижими имоти" - с 2.8 на сто.

Средната брутна заплата за юли е 947 лв., за август - 923 лв., и за септември - 954 лева.

През третото тримесечие на 2016 г. средната заплата нараства със 7.7 на сто спрямо третото тримесечие на 2015 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Държавно управление" - с 10 на сто, "Преработваща промишленост" - с 9.7 на сто, и "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 9.6 на сто. 

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите по трудово и служебно правоотношение през третото тримесечие на 2016 г. са: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения" - 2 159 лева, "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1 647 лева, "Финансови и застрахователни дейности" - 1 612 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: "Хотелиерство и ресторантьорство" - 580 лева, "Други дейности" - 660 лева, "Административни и спомагателни дейности" - 722 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната заплата през третото тримесечие на 2016 г. в обществения сектор нараства с 6.8 на сто, а в частния сектор - с 8 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във