Банкеръ Daily

Финансов дневник

Средната лихва при жилищните кредити в левове пада до 3%

През ноември 2019 г. спрямо ноември 2018 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове за домакинствата се понижава с 0.04 пр.п. до 0.15%, а по тези в евро – с 0.06 пр.п. до 0.23%, сочат данни на Българската народна банка. В сравнение с октомври 2019 г. средните лихвени проценти по депозитите с договорен матуритет в левове и в евро се променят незначително.

Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове за нефинансовите предприятия през ноември 2019 г. в сравнение с ноември 2018 г. запазва достигнатото ниво от 0.09%, а по тези в евро спада с 0.08 пр.п. до -0.05%. В сравнение с октомври 2019 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се увеличава с 0.06 пр.п., а по тези в евро намалява с 0.04 пр.п.

Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове за нефинансовите предприятия през ноември 2019 г. е 0.01%, като запазва нивото си в сравнение с ноември 2018 г., а по овърнайт-депозитите в евро се повишава с 0.01 пр.п. до 0.00%. В сравнение с ноември 2018 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове спада с 0.03 пр.п. до 0.11%, а по тези в евро – с 0.01 пр. п. до 0.14%.

През ноември 2019 г. средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро за домакинствата намаляват спрямо същия месец на 2018 г. с 0.01 пр.п. до 0.01%. При депозитите с договорен матуритет в левове средният лихвен процент се понижава с 0.06 пр.п. до 0.23%, а по тези в евро – с 0.04 пр.п. до 0.21%. В сравнение с ноември 2018 г. средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в левове спада с 0.02 пр.п. до 0.04%, а по тези в евро – с 0.01 пр. п. до 0.07%.

Кредити

През ноември 2019 г. средният лихвен процент по кредитите за нефинансовите предприятия до 1 млн. евро, договорени в левове, нараства спрямо същия месец на 2018 г. с 0.02 пр.п. до 3.78%, а по тези, договорени в евро намалява с 0.02 пр.п. до 2.61%. Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, намалява с 0.52 пр.п. до 2.57%, а по тези, договорени в евро – с 0.97 пр.п. до 1.97%. През ноември 2019 г. спрямо октомври 2019 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава с 0.09 пр.п., а по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро – с 0.11 пр.п. При кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, средният лихвен процент се увеличава с 0.31 пр.п., а по тези, договорени в евро – с 0.16 пр.п.

През ноември 2019 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове на сектор Домакинства се повишава в сравнение с ноември 2018 г. с 0.15 пр.п. до 8.52%, а по тези в евро спада с 0.56 пр.п. до 3.63%. При жилищните кредити в левове и в евро средните лихвени проценти намаляват с 0.24 пр.п. съответно до 3.00% и до 3.47%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове нараства с 0.23 пр.п. до 2.44%, а по другите кредити в евро се понижава с 0.16 пр.п. до 2.91%.

През ноември 2019 г. спрямо октомври 2019 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се увеличава с 0.20 пр.п., а по тези в евро спада с 0.22 пр.п. При жилищните кредити в левове той намалява с 0.01 пр.п., а при тези в евро – с 0.22 пр.п. При другите кредити в левове средният лихвен процент се повишава с 0.05 пр.п., а при тези в евро – с 0.39 пр.п.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през ноември 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 г. се понижава с 0.08 пр.п. до 10.29%, а по кредитите за потребление в евро – с 0.56 пр.п. до 3.90%. През ноември 2019 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове спада спрямо ноември 2018 г. с 0.25 пр.п. до 3.36%, а по жилищните кредити в евро – с 0.36 пр.п. до 3.85%.

През ноември 2019 г. в сравнение с октомври 2019 г. годишният процент на разходите по кредитите за потребление в левове нараства с 0.20 пр.п., а по тези в евро намалява с 0.12 пр.п. При жилищните кредити в левове той се понижава с 0.02 пр.п., а по тези в евро – с 0.32 пр.п.

Средният лихвен процент по овърдрафта в левове за сектор Домакинства през ноември 2019 г. в сравнение с ноември 2018 г. спада с 0.10 пр.п. до 13.88%, а по овърдрафта в евро – с 0.30 пр.п. до 9.84%. През ноември 2019 г. спрямо същия месец на 2018 г. средният лихвен процент по кредитите, предоставени чрез кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове се увеличава с 0.20 пр.п. до 19.46%, а по тези в евро намалява с 0.24 пр. п. до 17.38%. Средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове през ноември 2019 г. спрямо ноември 2018 г. се понижава с 0.43 пр.п. до 7.28%, а по кредитите за потребление в евро – с 0.46 пр.п. до 6.70%. При жилищните кредити в левове той спада с 0.43 пр.п. до 3.56%, а по тези в евро – с 0.38 пр.п. до 4.79%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове се повишава с 0.54 пр.п. до 3.37%, а по другите кредити в евро намалява с 0.78 пр.п. до 3.96%.

През ноември 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 г. средният лихвен процент по овърдрафта за сектор Нефинансови предприятия в левове се понижава с 0.37 пр.п. до 2.82%, а по овърдрафта в евро – с 0.22 пр.п. до 2.43%. Средният лихвен процент по кредитите, различни от овърдрафт, в левове спада с 0.29 пр.п. до 3.28%, а по тези в евро – с 0.45 пр.п. до 2.97%.

По данни на БНБ през ноември 2019 г. основният лихвен процент е 0.00%, като запазва нивото си в сравнение с ноември 2018 г. и с октомври 2019 година. Индексът ЛЕОНИА Плюс през ноември 2019 г. e -0.56%. Спрямо ноември 2018 г. той намалява с 0.06 процентни пункта (пр.п.), а в сравнение с октомври 2019 г. – с 0.04 пр.п. Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция (ДЛП) през ноември 2019 г. е 0.22%. Спрямо ноември 2018 г. той се понижава с 0.53 пр.п., а спрямо октомври 2019 г. – с 0.04 пр.п.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във