Банкеръ Daily

Финансов дневник

Средната лихва при жилищните кредити падна под 3%

През февруари средният лихвен процент по жилищните кредити в левове за домакинствата се понижава с 0.28 пр.п. до 2.97% на годишна база, а по тези в евро спада с 0.38 пр. п. до 3.50%. Това показват последните данни на БНБ.

През втория месец на годината средната лихва по кредитите за потребление в левове се е увеличила в сравнение с февруари 2019 г. - с 0.03 пр.п. до 7.92%, а по тези в евро е намаляла с 0.70 пр.п. до 3.91 на сто. 

Спрямо предходния месец средните лихвени проценти по кредитите за потребление в левове и в евро спадат с 0.42 пр.п. При жилищните кредити в левове средният лихвен процент остава почти без промяна, а при тези в евро намалява с 0.15 пр.п. При другите кредити в левове средният лихвен процент се повишава с 0.06 пр.п., а при тези в евро - с 0.41 пр.п.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през февруари в сравнение със същия месец на миналата година се понижава с 0.31 пр.п. до 9.36%, а по кредитите за потребление в евро - с 0.42 пр.п. до 4.45%. През февруари годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове спада спрямо февруари 2019 г. с 0.40 пр.п. до 3.25%, а по жилищните кредити в евро - с 0.45 пр.п. до 3.88%.

БНБ съобщава, че през февруари средният лихвен процент по кредитите до 1 млн.евро, договорени в левове, намалява спрямо същия месец на 2019 г. с 0.44 пр.п. до 3.68%, а по тези, договорени в евро, нараства с 0.17 пр.п. до 2.91%. Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава с 0.59 пр.п. до 2.52%, а по тези, договорени в евро – с 1.27 пр.п. до 2.25%.

Колкото до нефинансовите предприятия, през февруари в сравнение със същия месец на 2019 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове се понижава с 0.27 пр.п. до 2.75%, а по овърдрафта в евро – с 0.13 пр.п. до 2.36%. Средният лихвен процент по кредитите, различни от овърдрафт, в левове намалява с 0.33 пр.п. до 3.17%, а по тези в евро – с 0.53 пр.п. до 2.73%.

Депозити

През февруари спрямо година по-рано средните лихвени проценти по депозитите с договорен матуритет в левове за домакинствата се понижават с 0.03 пр.п. до 0.11%, а по тези в евро - с 0.06 пр. п до 0.10%. В сравнение с предходния месец средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове спада с 0.04 пр.п., а по тези в евро - с 0.05 пр.п.

Средната лихва по депозитите с договорен матуритет в левове за нефинансовите предприятия през февруари в сравнение със същия месец на 2019-а спада с 0.15 пр.п. до 0.03%, а по тези в евро - с 0.03 пр.п. до 0.04%. В сравнение с януари средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 0.01 пр.п., а по тези в евро се увеличава с 0.04 пр.п.

Данните показват още, че през февруари средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро за домакинствата спрямо същия месец на 2019 г. остават почти без промяна на нива от 0.02 пр.п. При депозитите с договорен матуритет в левове средният лихвен процент спада с 0.06 пр.п. до 0.21%, а по тези в евро - с 0.05 пр.п. до 0.18%. В сравнение с февруари 2019 г. средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в левове се повишава с 0.31 пр.п. до 0.38%, а по тези в евро - с 0.58 пр. п. до 0.65%.

Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове за нефинансовите предприятия намалява с 0.01 пр.п. до ниво близо до 0.00% за година, а по тези в евро - с 0.01 пр.п. до -0.01%. В сравнение с февруари 2019 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава с 0.04 пр.п. до 0.10%, а по тези в евро остава почти без промяна на ниво от 0.16%.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във