Банкеръ Daily

Финансов дневник

Средната доходност на парите за втора пенсия е над 2%

По последни данни девет са пенсионните компании в България, които управляват над 13.7 млрд. лв. в трите вида пенсионни продукти -  универсални, професионални и доброволни фондове. В тях са парите за допълнителна пенсия на над 3.7 млн. българи. Това каза специално за „БАНКЕРЪ“ Новият председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване Евелина Милтенова.

Изминалата 2018 г. беше една от най-тежките години за капиталовите пазари, каза още Милтенова. Буквално всички класове активи не се движеха в положителна територия особено през последното тримесечие. По тази причина доходността на УПФ регистрира само 0.96% среднопретеглена доходност на годишна база за 24-месечен период назад както е нормативно определено да се отчита. Към днешна дата обаче средната доходност е над 2% и се покачва като следва покачването на цените на финансовите инструменти на международните капиталови пазари.

Предвид дългосрочния характер на консервативно управляваните портфейли на фондовете е редно доходността да се анализира на база на много по-дълъг период и еднократните  по-ниски доходности не следва да притесняват. Исторически, от началото на съществуване на втория стълб 2002-2004 г., номиналната доходност е постоянна и положителна, като варира между 5,00% - 5,50 процента.

Въпреки намалението на инвестициите в имоти, за фондовете остана  възможност до 5% от портфейлите да се насочат там и са добра възможност за диверсифициране на риска на целите портфейли. Инвестирането в акции на АДСИЦ също бе повишено и е добра алтернатива за пасивен и постоянен доход от имоти.

Попитахме г-жа Милтенова как се отнася  към новата законова разпоредба КФН да прави стрес тестове на фондовете, когато реши. Тя каза, че тази нова разпоредба следва по принцип транспониране на Европейска директива в нашето законодателство. Идеята е оптимално да се разпределят надзорните ресурси и навременно да се установяват потенциални проблеми в сектора. Принципно стрес тестовете са един добър инструмент, който е от ключово значение за повишаване на доверието към пенсионната система и не ни притесняват. Пенсионните дружества  минаха  успешно проверки и през 2016 и след това още една, инициирана от КФН. От 2017 г.вече дружествата наемат два одитора всяка година.

„Видя се, че в рамките на индустрията всичко е наред и се дадоха важни препоръки. Като цяло БАДДПО и неговите членове приветстваме тези законови разпоредби, но трябва да се прилагат с мярка, защото  основното предизвикателство за нас е свързано с ангажирането на персонал за целите на стрес теста. Това отнема кадрови ресурси и време, както и  възпрепятства обичайната ни дейност.“, каза Милтенова.

Според Милтенова има основни приоритети и моменти в уредбата на втория пенсионен стълб, които могат да се подобрят. Трябва да се довърши и уреди подробно и напълно фазата на изплащане в кратки срокове!. Дейността ни ще се развива в работни групи и за разширяването на защитните механизми във връзка с инвестиционните рискове. Един от адекватните механизми  за това е възобновяване на усилията за въвеждане на „мултифондовата система“. През 2013 г. бе създаден относително добър проект за изменение  на КСО, който може да се използва, да се надгради за да заработи в интерес на осигурените лица. Активната работа и системният подход за повишаване  на финансовата грамотност е другата важна посока, към която сме насочили нашите усилия, смята Милтенова.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във