Банкеръ Daily

Финансов дневник

Средната брутна месечна заплата е 1543 лв., изчисли НСИ

Средната брутна месечна работна заплата към септември е 1543 лв., показват данните на Националния статистически институт (НСИ). През третото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата нараства с 10.7% на годишна база, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Селско, горско и рибно стопанство" - със 17.4%, "Култура, спорт и развлечения" - с 16.5%, и "Административни и спомагателни дейности" - с 16.2 процента.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през третото тримесечие на 2021 г. са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 3 687 лева; „Финансови и застрахователни дейности“ - 2 267 лева; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 2 225 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 940 лева; „Други дейности“ - 1 013 лева; „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ - 1 150 лева.

Според данните на НСИ ръстът на заплатите в държавната администрация изпреварва този в частния сектор. "Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2021 г. в обществения сектор нараства с 12.4%, а в частния - с 10.2%", отбелязва националната статистика. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във