Банкеръ Daily

Финансов дневник

Спестяванията на домакинствата растат въпреки нулевите лихви

Въпреки нулевите лихви и доходност, депозитите на домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (НТООД) растат с 9.7% на годишна база до 65.117 млрд. лева. Това показва статистиката на БНБ, публикувана в края на 2021 г., която обхваща периода до края на месец ноември. Забелязва се леко забавяне на ръста на този депозитен сегмент спрямо октомври, което подсказва, че част от домакинствата са посегнали на спестяванията си на фона на покачващите се цени на енергията и все по-скъпия живот, диктуван от ускорението на инфлацията.

Въпреки това почти 10% годишен ръст на спестяванията е доста впечатляващ, ако вземем предвид кризисните обстоятелства. Още по-впечатляващото е, че тази тенденцията продължава въпреки нулевите лихви по банковите депозити. Лихвената статистика на БНБ показва, че през ноември средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове е 0.09%, а по тези в евро намалява - 0.10 процента. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на нива от 0.00%, а средните лихвени проценти по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове и в евро се запазват на нива съответно от 0.15% и 0.20 на сто.

Нарастването на депозитната маса от една страна е добра новина, тъй като показва добро ниво на доверие към стабилността на банките. От друга обаче издава и липсата на каквато и да е инвестиционна алтернатива. 

В същото време, банковите такси, начислявани по различни услуги, периодично поскъпват. От новата година например в редица банки бе обявено повишение на тарифите за услуги като разкриване на банкови сметки, внасяне и теглене на пари, преводи и използване на банкови карти. 

От началото на 2021 г. до края на ноември банките отчитат нетен доход от такси и комисионни в размер на 1.12 млрд. лв. при отчетени 1.04 млрд. лв. за цялата 2020 година. Повишението се дължи както на покачените тарифите, така и на съживената бизнес активност, която генерира повече оборот и търсене на банкови услуги.

Facebook logo
Бъдете с нас и във