Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИВИ СЕ МНОЖАТ

Докато компаниите от Уолстрийт съкращават служители със скорост, невиждана от 25 години насам, някои банкери са по-търсени от всякога. Това са онези специалисти, които съставят, продават и търгуват с контракти, предлагащи защита срещу прекратяване на плащанията по кредити и корпоративни облигации. Инвестиционното поделение на швейцарската финансова групировка Ю Би Ес (UBS) - Ю Би Ес Уорбърг (UBS Warburg), например планира да увеличи с 50% състава на звеното си за кредитни деривативи през следващите 12 месеца. В края на тази операция в него ще работят до 56 души. А Дрезднер Клайнворт Васерщайн (Dresdner Kleinwort Wasserstein) - инвестиционното поделение на немската Дрезднер банк (Dresdner Bank), назначава нови хора в момент, когато компанията майка уволнява три хиляди души персонал. Само през тази година в поделението са назначени десет специалисти, с което екипът, отговарящ за кредитните деривативи, е станал 37 души. През 2003 г. ще бъдат наети още пет до седем нови банкери с такава специализация.Банкрутите на компании от ранга на Уърлдком (WorldCom) и Енрон (Enron) увеличиха търсенето на кредитни деривативи. По данни на рейтинговата агенция Мудис инвестърс сървис (Moody's Investors Service) само през юли тази година 16 компании са спрели да обслужват дългове на обща стойност 33.4 млрд. щ. долара. Това принуди инвеститорите да преоценят стратегията си и да започнат да управляват по-рационално кредитния си риск. Най-популярният вид кредитни деривативи, наречени credit-default swaps, действат като застрахователни полици. Притежателят на облигации или банката кредитор плащат на трето лице годишна такса и в замяна получават гаранция, че ще получат парите си обратно в случай на фалит на длъжника. Някои кредитни деривативи позволяват на купувачите да застраховат определена група облигации - basket-default swaps, други пък дават възможност на инвеститорите да получават дохода по даден актив, без да го притежават - total-return swaps. Тези инструменти се използват за прегрупиране, раздробяване или препродаване на облигации и кредити под формата на ценни книжа, наречени вторично гарантирани дългови задължения (collateralized debt obligations).Пазарът на кредитни деривативи увеличи обема си над шест пъти между 1998 и 2001 г., според информация на Банката за международни разплащания. Номиналът на кредитните деривативи скочи към края на юни миналата година до 695 млрд. щ. долара срещу 108 млрд. щ. долара три години по-рано.Новите назначения в звената за кредитни деривативи на някои банки се обясняват с усилията на ръководителите им да догонят по-големите си съперници в бранша, като Джей Пи Моргън Чейз (J. P. Morgan Chase Co.) например. Щатската инвестиционна банка заема първо място в търговията с най-често срещаните инструменти за застраховане на кредитите в класацията на списание Риск (Risk Magazine) за 2002 година. Ю Би Ес Уорбърг и Дрезднер Клайнворт не са дори в първата петица. Въпреки че доходите и печалбите на инвестиционните банки и брокерски компании не идват от търговия с деривативи, последните им отчети показват, че този бизнес се съживява. През юни Голдмън Сакс (Goldman Sachs) обяви, че чистите приходи на поделението й за търговия с книжа с фиксиран доход, с валути и стоки за второто тримесечие на тази година са се увеличили с 21% в сравнение със същия период на 2001 година. За сравнение, чистият доход от операции с акции е намалял с 43 процента.Всеки клас активи има собствен бизнесцикъл: в периоди на оживление на фондовите борси основната цел на хората са акциите и техните деривативи - коментира шефът на управлението за кредитни деривативи и секюритизация в Дрезднер Клайнворт. - В съществуващата бизнессреда относителната важност на кредитите и на кредитните деривативи расте и ще продължи да заема централно място в обозримо бъдеще.

Facebook logo
Бъдете с нас и във