Банкеръ Daily

Финансов дневник

Спадът на лихвите се забавя

Спадът на лихвените проценти в България се забавя, а в някой сегменти дори има повишение през август. Това показват данните на БНБ.

Средният лихвен процент по срочните депозити на бизнеса в лева се увеличава спрямо юли с 0.04 %, а по тези в евро, с 0.17 до съответно 0.69% и 0.78%.

В същото време лихвите по влоговете на домакинствата в лева падат с 0.08 %, до средно 1.47%, а тези в евро се понижават с 0.02 %, до 1.20%.

При кредитите тенденциите на спад на лихвите също се забавят. През август 2015 г. спрямо юли 2015 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро за бизнеса, договорени в левове, нараства с 0.27 %., до 5.83%, а при тези в евро, с 0.01 %., до 5.14%.

Част от потребителските кредити също поскъпват. Средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се повишава с 0.26 %, а по тези в евро се понижава с 0.40 %., до съответно 10.87% и 7.07%.

При жилищните кредити в левове той намалява с 0.03 %, до 5.61%, а по жилищните кредити в евро, с 0.13 %, до 5.71%.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във