Банкеръ Daily

Финансов дневник

Спад в търговията на дребно в еврозоната и в ЕС през май

През май 2019 г. спрямо април 2019 г. сезонно коригираният обем на търговията на дребно намалява с 0.3% в еврозоната и с 0.4% в ЕС, според оценки на Евростат, статистическата служба на Европейския съюз.

През април 2019 г. обемът на търговията на дребно намалява с 0.1% както в еврозоната, така и в ЕС. На годишна база, през май 2019 г. индексът на продажбите на дребно се повиши с 1,3% както в еврозоната, така и в ЕС.

Месечно сравнение на търговията на дребно и по държави-членки

В еврозоната през май 2019 г., в сравнение с предходния месец, обемът на търговията на дребно намалява с 1.3% за автомобилните горива, с 0.5% за храните, напитките и тютюневите изделия, и с 0.1% за нехранителните стоки.

В ЕС обемът на търговията на дребно намалява с 1.6% за автомобилните горива, с 0.5% за храните, напитките и тютюневите изделия и с 0.3% за нехранителните продукти. Сред държавите-членки, за които има данни, най-голямо намаление на общия обем на търговията на дребно е регистрирано в Хърватия (-4.4%), Литва (-3.0%) и Швеция (-2.8%). Най-голямо увеличение се наблюдава в Португалия (+ 1.5%), Испания (+ 1.1%) и Белгия (+ 1.0%).

Годишно сравнение на търговията на дребно и по държави-членки

В еврозоната през май 2019 г., в сравнение с май 2018 г., обемът на търговията на дребно нараства с 2.2% за нехранителните стоки, докато при храните, напитките и тютюневите изделия индексът остава непроменен, но намалява с 0.3% за автомобилните горива.

В ЕС обемът на търговията на дребно нараства с 2.5% за нехранителните стоки, с 0.1% за храните, напитките и тютюневите изделия, докато автомобилните горива намаляват с 0.9%. Сред държавите-членки, за които има данни, най-високите годишни увеличения в общия обем на търговията на дребно са регистрирани в Люксембург (+ 7,4%), Ирландия (+ 7,0%) и Словения (+ 5,6%). Най-голямо намаляване се наблюдава в Словакия (-2.6%), Дания (-1.7%) и Хърватия (-1.4%).

Facebook logo
Бъдете с нас и във