Банкеръ Daily

Финансов дневник

Спад с 674.1 млн. евро на чуждите инвестиции на годишна база

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в страната за януари – февруари 2019 г., отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, е отрицателен в размер на 437.6 млн. евро (0.7% от БВП), като е по-малък с 674.1 млн. евро от този за януари – февруари 2018 г. (236.6 млн. евро, 0.4% от БВП). През февруари 2019 г. той възлиза на 21.9 млн. евро, при 7.8 млн. евро за февруари 2018 г., съобщи БНБ.

Дяловият капитал е отрицателен и възлиза на 574.3 млн. евро за януари – февруари 2019 г. Той е по-нисък с 456.6 млн. евро от дяловия капитал за януари – февруари 2018 г., който е отрицателен в размер на 117.7 млн. евро. Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 0.02 млн. евро, при положителен нетен поток от 4.7 млн. евро за януари 2018 г.

По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Украйна (0.1 млн. евро) и Казахстан (0.1 млн. евро), докато тези на Русия намаляват (с 0.3 млн. евро). За януари – февруари 2019 г. нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) възлиза на 136.7 млн. евро, при 310.8 млн. евро за януари – февруари 2018 г.

 Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за януари – февруари 2019 г. са от Ирландия (70 млн. евро), Холандия (43.3 млн. евро) и Люксембург (33.4 млн. евро).

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари – февруари 2019 г. е положителен и възлиза на 30.8 млн. евро, при положителна стойност от 3.3 млн. евро за януари – февруари 2018 г. През февруари 2019 г. той възлиза на 10.6 млн. евро, при отрицателна стойност от 1 млн. евро за февруари 2018 г.

Съгласно предварителните данни, размерът на преките инвестиции в страната към четвърто тримесечие на 2018 г. е 43 035.6 млн. евро, при 42 564.2 млн. евро в края на 2017 г.

Подстатия Дялов капитал и реинвестиране на печалба е в размер на 33 868.7 млн. евро, като нараства с 1178.2 млн. евро спрямо декември 2017 г. (32 690.5 млн. евро). Подстатия Дългови инструменти е в размер на 9166.9 млн. евро и намалява със 706.8 млн. евро спрямо декември 2017 г. (9873.7 млн.евро).

Facebook logo
Бъдете с нас и във