Банкеръ Daily

Финансов дневник

Спад на лихвите по жилищните кредити през юни, отчете БНБ

През юни 2019 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, спада спрямо същия месец на 2018 г. с 0.18 пр.п. до 3.80%, а по тези, договорени в евро – с 0.07 пр.п. до 3.02%. Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, намалява с 0.93 пр.п. до 2.94%, а по тези, договорени в евро, се увеличава с 0.18 пр.п. до 3.30%. Това показва статистиката на БНБ, публикувана в четвъртък. 

В същото време средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава с 0.05 пр.п., а по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се повишава с 0.12 пр.п. При кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, средният лихвен процент спада с 0.08 пр.п., а по тези, договорени в евро, се повишава с 0.67 пр.п.

Средният лихвен процент по кредитите за потребление на за домакинствата в левове намалява в сравнение с юни 2018 г. с 0.31 пр.п. до 8.04%, а по тези в евро – с 0.25 пр.п. до 3.65%. При жилищните кредити в левове той се понижава с 0.30 пр.п. до 3.12%, а по жилищните кредити в евро – с 0.35 пр.п. до 3.43%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове нараства с 0.25 пр.п. до 2.89%, а по другите кредити в евро спада с 2.64 пр.п. до 3.26%. При жилищните кредити в левове той се понижава с 0.04 пр.п., а при жилищните кредити в евро – с 0.30 пр.п.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през юни 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 г. намалява с 0.37 пр.п. до 9.89%, а по кредитите за потребление в евро – с 0.10 пр.п. до 4.02%. През юни 2019 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове се понижава спрямо юни 2018 г. с 0.50 пр.п. до 3.48%, а по жилищните кредити в евро – с 0.23 пр.п. до 3.79%, съобщава Централната банка. 

През юни 2019 г. основният лихвен процент (ОЛП) 3 е 0.00%. Индексът ЛЕОНИА Плюс, който измерва сключените и изпълнените сделки за предоставяне на необезпечени овърнайт-депозити в левове на междубанковия пазар в България, през юни 2019 г. e -0.45%. Спрямо юни 2018 г. той се увеличава с 0.05 процентни пункта (пр.п.), а в сравнение с май 2019 г. – с 0.01 пр.п. Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция (ДЛП) през юни 2019 г. е 0.32%. Спрямо юни 2018 г. той намалява с 0.67 пр.п., а спрямо май 2019 г. – с 0.16 пр.п.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във