Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЩЕ ОТСТОИ СТАБИЛНОСТТА И САМОСТОЯТЕЛНОСТТА СИ

Г-н Матеи, каква е причината за посещението ви в България?
- Удоволствието да се видя отново с вас (смее се).
Благодаря. Много мило от ваша страна. Но позволете ми да се усъмня, че това е основната причина...
- Прав сте да се усъмните. Не бях идвал в България от година и половина. А аз обичам да посещавам от време на време някоя от дъщерните структури на Сосиете Женерал в чужбина, за да видя какво става в тях...
Идването ви в България е част от по-голямо обиколка на дъщерните дружества на Сосиете Женерал?
- Не. Аз рядко правя големи обиколки, тъй като имам и достатъчно много работа в централата във Франция. Така че в момента съм в България и след това се връщам в Париж. Миналата седмица бях в Русия, но по конкретен повод, а не във връзка с някаква обиколка.
След като сте били в Русия, забелязахте ли някакви промени в условията на тамошния банков пазар?
- Определено има значително развитие на пазара за банкови услуги за гражданите - т.нар. ритейл. Преди руските банки бяха съсредоточени най-вече в обслужването на корпоративни клиенти, но сега това не е така.
Втората промяна е по-бавна, но все пак е забележима. Тя е свързана с процеса на консолидация на руския банков сектор. Преди година и половина там имаше 1300 кредитни институции. Сега те са малко повече от 1200.
Нямате ли усещането, че чуждестранните банкови капитали не са особено желани в Русия? Не е ли вярно, че там те се възприемат като необходимо зло?
- Ние не се притесняваме да инвестираме в Русия. Тази седмица ние ще придобием мажоритарния пакет акции в една от големите местни кредитни институции - РОСБАНК. Става дума за огромна инвестиция, която получи всички необходими разрешителни от местните надзорни и контролни органи.
Ако трябва по-общо да отговоря на вашия въпрос, ясно е, че в момента в Русия има някои сектори, които правителството смята за стратегически. Става дума за всички индустрии, свързани със суровините. Тази политика е въпрос на избор на руските власти и ние приемаме този избор.
Има ли отражение новината за големите загуби, нанесени от брокера Кервие на Сосиете Женерал върху бизнеса на дъщерните й институции в чужбина?
- Отражението е единствено върху банката майка, защото действително 4.2 млрд. евро изчезнаха от нейния баланс. Въпреки тези загуби обаче крайният финансов резултат на банката е положителен. Тя е на печалба. Но за да избегнем каквито и да е нежелателни последици от нанесените от Кервие щети, ние обявихме, че ще емитираме нова емисия акции, с която ще увеличим капитала на Сосиете Женерал с 5.5 млрд. евро. Така че последиците от злоупотребата ще бъдат компенсирани.
Доказателство за това, че Сосиете Женерал е достатъчно мощна, е фактът, че за придобиването на допълнителни 30% от акциите на РОСБАНК, с които общият ни дял в капитала й ще стане 50%, Сосиете Женерал ще плати 1.7 млрд. щ. долара. Виждате, че независимо от понесените щети, ние сме в състояние да правим големи инвестиции. В този смисъл веднага ще кажа, че не предвиждаме каквито и да е промени в политиката на банката спрямо нейните дъщерни структури в чужбина. Ние ще продължим активно да ги подкрепяме както с кредитни линии, така и при увеличението на капитала им, ако това е необходимо.
Що се отнася до евентуални косвени щети от злоупотребата на Кервие, ние не сме забелязали отлив на клиенти от дъщерните ни дружества в чужбина. Така че този случай не се отрази на бизнеса им.
Ще ми обясните ли как институция като Сосиете Женерал е допуснала да бъде измамена в такива големи мащаби от един-единствен човек?
- Ще ви задам един въпрос. Как си представяте, че един млад студент по информатика може да разбие информационната система на Пентагона и да проникне в нея? Това също се случи преди време.
Да, но има една съществена разлика. Въпросният студент не е бил служител на Пентагона. Докато заподозреният Кервие е бил ваш служител...
- Съгласен съм с вас. Но и двата случая са уникални. Аз съм далеч от идеята да кажа, че никой не е застрахован от измами като тази на Кервие. Ясно е обаче, че въпросното лице е намерило начин да заобиколи проверките и контролните процедури в банката. Операциите, които е извършвал брокерът, са били сравнително прости. Той не е използвал някакви сложни схеми. Освен това при сделките си той по принцип е следвал утвърдените процедури в банката, но за съжаление е давал фалшиви съобщения на лицата, които са длъжни да извършват операции за минимизиране на загубите му. Искам да ви кажа, че за да не бъде хванат, той дори е прикривал печалбите от сделките, които е правил. В края на 2007-а от сделките, които е сключвал той, бе натрупал печалба от 1.8 млрд. евро. Но тъй като тя е била направена в нарушение на правилата, той я е укрил и в същото е продължавал да увеличава броя на сключваните сделки. И когато през януари системата за контрол засича операциите му, той вече бе на загуба, тъй като тенденцията на пазара се бе обърнала. Кервие имаше открити позиции на пазара за 50 млрд. евро, които след време са можели да му донесат печалба. Но Сосиете Женерал, която води строга политика относно подобни операции, реши съвместно с Банк дьо Франс да закрие незабавно тези позиции. Именно ликвидирането на тези позиции донесе големите загуби на банката. Това закриване съвпадна с кризата на финансовите пазари...
Да. Затова се появиха обвинения, че причина за нея са именно операциите на Сосиете Женерал!?
- Но в тези обвинения няма нищо вярно, тъй като сделките не са свързани с американските ипотечни облигации.
Все пак този случай с Кервие показа, че има недостатъци в системите за контрол на Сосиете Женерал. Какво се прави, за да бъдат отстранени те?
- Предприети са много действия за преодоляване на установените проблеми. Аз обаче няма да ви кажа подробности, за да не улеснявам възможни бъдещи опити за измама на банката. Ще кажа само, че през последните две седмици бяха направени много подобрения в системите за контрол.
Освен това ние декларирахме пред регулаторните органи, че сме готови да споделим своя опит от случая с Кервие, за да намалим възможностите от подобни измами да пострадат и други банки.
Казахте, че за да компенсира загубите, Сосиете Женерал пуска акции за 5.5 млрд. евро. На какъв етап е процедурата по емитирането им?
- Процедурата по записването на права за покупка на акциите започва на 21 февруари и трябва да приключи на 28 февруари. Подчертавам, че досегашните акционери (б.ред. - сред които и служители на банката) се ползват с преференции при тази процедура. Те ще могат да закупят по една нова акция срещу четири стари.
В международния печат се появиха информации, че БНП-Пари се готви за враждебно изкупуване на Сосиете Женерал...
- Това информации от 1999 година ли са (смее се)...
Е да съперничеството между вас и БНП-Париба е доста отдавна. Става дума за информации, че сега вашият конкурент отново се готви да ви погълне. Това вярно ли е? Има ли сделки на борсата, които да подсказват подобни намерения?
- Няма официални предложения за покупка на Сосиете Женерал. Оттук нататък слухове колкото искате. Но официалната политика на ръководството на банката е да не коментира слухове.
Стана дума за кризата на международните финансови пазари. Според вас тя ще принуди ли чуждестранните банки да намалят средствата, с които финансират своите дъщерни институции в България?
- Знаете, че Сосиете Женерал също претърпя загуби от кризата, но те не бяха чак толкова големи. Като цяло кризата наистина с оказа с големи размери и нанесе загуби за много милиарди. Някои анализатори говорят, че общите щети са около 400 милиарда, без да уточняват дали са долари или евро...
Знаете ли, г-н Матеи, имам усещането, че анализаторите като цяло не са сигурни дали загубите са за 400 млрд., или са повече. Греша ли?
- Е, грубо се говори за 400 милиарда. Криза с такива размери не може да не се отрази на финансовата система. Според мен обаче не става дума за криза, която се изразява в липса на средства. Защото според мен банките разполагат с пари. Проблемът е, че съществува липса на доверие между отделните участници на финансовия пазар. Това води до намаляване на предлагания ресурс и до повишаване на цената му, което има опасност да се отрази негативно на финансирането, предлагано на банките от нововъзникващите пазари.
Специално що се отнася до Сосиете Женерал, ще повторя, че ние по никакъв начин няма да променим политиката си по отношение на нашите дъщерни банки. Така че те няма да имат каквито и да е проблеми.
Това добре. Накрая няма как да не ви попитам какви ще са приоритетите на Сосиете Женерал България и какви резултати очаквате тя да постигне през 2008 година?
- Казано накратко, политиката ни е да продължим да се развиваме. За тази цел дори сме готови да увеличим капитала на българската кредитна институция и да продължим да финансираме дейността й. Вижте, целта ни не е да сме най-голямата банка в България, а да сме институцията, която предлага най-добри финансови услуги. Защото за нас е важно клиентите ни да са удовлетворени от работата си с нас.
Разговора води Петър Илиев

Facebook logo
Бъдете с нас и във