Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ НЕ СЕ ОТКАЗВА ОТ БИОХИМ

Санди Жилио, председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на SG ЕКСПРЕСБАНК, пред в. БАНКЕРЪГ-н Жилио, още в края на миналата година Сосиете Женерал прояви интерес към приватизацията на БИОХИМ. Защо до момента не сте поискали от Банковата консолидационна компания разрешение да направите правен и финансов анализ на състоянието на банката?- А защо си мислите, че сме се отказали да участваме в приватизацията на БИОХИМ? Очевидно е, че тя е голяма банка, така че интересът на Сосиете Женерал към нея е напълно логичен. Платихме, за да получим документите за БИОХИМ, и в момента ги проучваме. Вярно е, че още не сме поискали дата, за да направим проверка на правното и финансовото й състояние. Но ние познаваме пазара, знаем силните и слабите страни на БИОХИМ, както и клиентите й, и може би проверката няма да ни отнеме много време.Ако приемем, че цената ще реши спора за БИОХИМ, ще наддава ли Сосиете Женерал докрай?- Преди всичко ние сме SG ЕКСПРЕСБАНК, така че не мога да говоря от името на Сосиете Женерал, но трябва да сме реалисти. Все още не се знае дали ще участваме в приватизацията на БИОХИМ. Продължаваме да проучваме възможностите за това, тъй като участието в тази приватизация има и предимства, и недостатъци. Сосиете Женерал има предимството да познава добре българския пазар, чрез SG ЕКСПРЕСБАНК. Съпоставяйки изискванията, поставени при приватизацията на БИОХИМ, с цената, която Сосиете Женерал плати за ЕКСПРЕСБАНК (и като имам предвид данните за БИОХИМ с които разполагаме), може да се направи изводът, че при БИОХИМ летвата е малко висока. В крайна сметка поговорката гласи: никога не казвай никога. А и всяко нещо си има цена.Миналия месец се проведе събрание на кредиторите на дружеството за производство на олио - Камбана 1899, което дължи на SG ЕКСПРЕСБАНК 6 млн. лева. Какви са изгледите да си съберете тези пари от фирмата? - Трудно е да се отговори кратко на този въпрос, имайки предвид, че проблемът е много комплексен. Това е един от случаите, в който ние бяхме много изненадани. Изглежда, че инвеститорът, закупил Камбана 1899 (б.ред. - собственик на фирмата е Хелиън Комодитис, която е регистрирана в холандска офшорна зона), напълно е разрушил тази фирма и всичко трябва да започне отначало.Ние година и половина бяхме твърдо решени да вземем Камбана 1899 от името на наш клиент, без да правим никакви съкращения на персонала. Но обстоятелствата предопределиха събитията да се развият по друг начин.От приватизацията на SG ЕКСПРЕСБАНК изминаха близо две години и половина. Успяхте ли оттогава досега да разширите присъствието й на нашия пазар? - За 2001 г. печалбата на банката е 11.1 млн. лв. - три пъти повече, отколкото през 2000 година. Успяхме чувствително да увеличим броя на клиентите - с 50 хиляди през последната година - основно това са гражданите, които привлякохме с нашите услуги. Развихме много нови продукти, сред които и известният кредит Експресо, по който на граждани се отпускат суми от 500 до 10 хил. лева. С тази услуга имахме изненадващ успех - може би заради бързия отговор, който получават молбите за заем - 48 часа. Другият позитивен фактор е, че за този кредит не се иска обезпечение. Когато обявихме тези условия, всички ни казваха, че сме луди. Сега отпускаме по 4000 кредита на месец на обща стойност около 6 млн. лева. Само за 2001 г. сме раздали такива заеми общо за 71 млн. лева. Забележителното е, че делът на непогасените суми по тези кредити е под половин процент за разлика от просрочията по корпоративните кредити, където имаме големи обезпечения и не би трябвало да имаме проблем.За една година достигнахме и 7% пазарен дял в потребителските кредити и се наредихме на второ място след Банка ДСК, която има монументални постижения в тази област. Освен това през 2001 г. пуснахме жилищни и студентски кредити. Какви нови продукти ще предложи SG ЕКСПРЕСБАНК през тази година на пазара?- Подготвили сме няколко изненади, които скоро ще предложим на нашите клиенти. Забелязахме, че по-голяма част от българите са собственици на жилищата, в които живеят. Кредитите за покупката на къща или апартамент са с петнайсетгодишен срок на погасяване. Затова решихме да пуснем заеми за ремонти, който ще допълват жилищните и ще са със срок на изплащане до пет години.Също така ще предложим застрахователни продукти, които ще са обвързани с депозитите. Предвиждаме да пуснем електронно банкиране и международната разплащателна карта VISA. Планираме въвеждането и на продукти, свързани с корпоративната дейност, които по своите условия ще са близки до кредита Експресо, за който ви говорих. Но насочени към малките производствени фирми и към хората със свободни професии. Смятаме да продаваме и пакети от финансови услуги, с които трябва да сме готови през тази година. В момента работим върху пускането на картата VISA и тя ще бъде включена в много от пакетите, които ще предложим на нашите клиенти.Има две основни препятствия във взаимоотношенията ни с клиентите. Едното е, че неизрядните длъжници са доста добре защитени. Второто е, че в България има проблем с доверието - в националната валута, в банките. По-голямата част от собствениците на депозити в банката ни влагат парите си в чуждестранна валута - в евро или в долари.Имаме неколкостотин милиона долара, които са на разположение на корпоративните ни клиенти. Дали сме обаче валутни заеми само на фирмите, които имат доходи във валута. Нашите ресурси в левове са доста ограничени. Ако имахме повече привлечени средства в българска валута, бихме могли да даваме повече кредити, които да са в левове.Според вас как би могъл да се реши този проблем?- Това по-скоро е проблем на правителството, което трябва да върне доверието на спестителите, за да могат те да внасят по-голяма част от парите си левове, а не в долари. Здравето на една валута се отразява и на здравето на страната.Кои са най-големите препятствия в законодателството и в икономическата среда, с които се сблъсквате?- Не искам да навлизам в големи подробности що се отнася до икономиката. За това има експерти и нямам претенции да давам съвети как да се ръководи страната в икономическо отношение. В областта на юридическата система обаче са наложителни реформи. Би било далеч по-добре, ако имаше повече прозрачност и по-малко протекции от всякакъв характер, с които се ползват лошите кредитополучатели. В някои случаи, при които ние сме привилегировани кредитори с най-добри гаранции, ще са нужни поне десет години, за да си получим парите, ако изобщо си върнем нещо. Много неприятно сме изненадани от начина, по който се развиват някои дела и историята с Камбана 1899 е само едно от тях.

Facebook logo
Бъдете с нас и във