Банкеръ Daily

Финансов дневник

Сосиете Женерал Експресбанк: Оценката на качеството на активите потвърждава стабилността на кредитния портфейл

Сосиете Женерал Експресбанк премина успешно процеса по прегледа на качеството на активите (AQR) и стрес-тестовете, извършени от Българска народна  банка (БНБ),  със съдействието на консултантската компания Deloitte. Процесът по оценяване на качеството на активите на Сосиете Женерал Експресбанк, стартирал през февруари тази година, бе извършен от PriceWaterHouseCoopers и продължи над пет месеца. Това обясниха от Сосиете Женерал Експресбанк във връзка с резултатите на трезора след прегледа на качеството на активите му и ефектите от стрес-теста, базирани на данни към 31 декември 2015 г.

 “Резултатите потвърждават стабилността на Сосиете Женерал Експресбанк, доброто качество на кредитния й портфейл и професионалния подход в процесите по управление на риска”, заяви Арно Льоклер, главен изпълнителен директор на финансовата институция. Той коментира, че отправените препоръки за минимални допълнителни провизии, които възлизат на 2.1 млн. лева, представляват под 0.5% от общата капиталова база на банката.

Към 31-и декември 2015 г. коефициентът за капиталова адекватност от първи ред (CET1) на банката остава непроменен – 13.7%. Също така, в резултат на решението на банката да не разпределя дивиденти през 2016 г., за да подкрепи амбициозните си планове за развитие, CET1 бе увеличен, достигайки 17.4% (при регулаторен минимум 10%)  към края на м. юни 2016 г. поради включването на печалбата от предходната година в капиталовата  база на банката.  

Банката изрази високата си оценка за професионалния подход, приложен от БНБ в процеса на оценка на активите на банковата система, съгласно стандартите на Европейската централна банка

Facebook logo
Бъдете с нас и във