Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СОС ЩЕ ОБСЪЖДА ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ОБЩИНСКА БАНКА

До края на септември Столичният общински съвет (СОС) ще обсъди графика за подготовката на продажбата на част от неговия акционерен дял (67%) в Общинска банка. Съветниците декларираха това си намерение в края на юли и излезнаха в лятна отпуска. Преди това възложиха на Постоянната комисия по стопанска политика към Общинския съвет да подготви документите за провеждане на конкурс, чрез който да бъде избран консултант по продажбата на акциите. А мажоритарният дял в Общинска банка вече има интерес. Според някои нейни мениджъри, от продажбата на дела на СОС се интересуват американски, британски и ирландски кредитни институции.Засега общинарите не са решили какъв процент от акциите си ще продават. Знае се единствено, че след това делът им ще намалее под 50 процента. Факт е обаче, че трудно ще се намери сериозен чуждестранен купувач, който би се съгласил да инвестира в българската банка, ако няма възможност да я контролира изцяло. Това означава той да притежава най-малко 50% от акциите й. Всъщност, ако иска да има абсолютен контрол върху делата й, ще трябва да придобие 67% от капитала й, колкото е сегашният дял на Столичния съвет. Защото някои важни решения за развитие на кредитната институция - като увеличение на капитала й, продажбата на недвижимости и промени в устава й според Търговския закон и според вътрешните й регламенти се вземат с две трети от гласовете на общото й събрание.Трябва да се има предвид, че ЕБВР вече е заявила желание да закупи миноритарен дял от Общинска банка. В писмо на европейската финансова институция до СОС, изпратено през юни тази година, не е посочен размерът на акционерния пакет, който тя иска да придобие. Запознати с намеренията на ЕБВР твърдят, че тя иска да закупи около 25% от капитала на общинския трезор. Ако стане такава сделка, инвеститорите няма как да станат собственици дори на 50% от сегашния капитал на българската кредитна институция. Причината е, че до момента намерения да продаде дела си е заявила само Столичната община. Останалите 19 общини, които притежават общо 33% от акциите на българската банка, не са дали никакъв знак, че са готови да се разделят с тях.Според някои банкери съществува само един начин Софийската община хем да привлече като акционер ЕБВР, хем да намери стратегически инвеститор, на който да продаде по-голямата част от дяловете си и в същото време да остане сред собствениците на банката. Това може да стане, ако купувачът на акциите на СОС получи правото самостоятелно да увеличи капитала на кредитната институция. Например чуждестранен инвеститор закупува 25% от акциите на банката и вдига капитала й от 25 млн. на 50 млн. лв., като внася изцяло сумата на увеличението (25 млн. лева). След такава операция той ще притежава 62.5% от книжата. На свой ред СОС ще остане акционер в банката с 21% от капитала, а останалите общини ще притежават 16.5 процента. Такова решение съдържа доста предимствата: СОС ще може да разчита на дивиденти от акционерното си участие в банката, а увеличаването на капитала ще направи кредитната институция по конкурентоспособна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във