Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СОС ОДОБРИ КРИТЕРИИТЕ ЗА ОБСЛУЖВАЩА БАНКА

Банките, желаещи да обслужват парите на Софийската община, трябва да отговарят на единадесет критерия, които са описани подробно в доклада на специално създадената за целта комисия, приет от Столичния общински съвет (СОС) на 9 юни. Те трябва да са в списъка на Министерството на финансите за банки, които имат право да обслужват държавния бюджет и да са одобрени за първични дилъри. Следващото - трето условие, е кандидатите да имат опит в работата с бюджетни сметки. Необходимо е също те да са с широка клонова мрежа, както и да разполагат със специализиран софтуер, чиито параметри да са съгласувани със СОС. Не е ясно за какво й е на една банка, която ще оперира с парите на столицата, широка клонова мрежа в страната. Ще рече човек, че операциите на Софийската община се разпростират от ГКПП Калотина та чак до Айтос.Следващото важно изискване е институциите, които ще кандидатстват за управлението на парите на столицата, да имат международен кредитен рейтинг, който се присъжда само от три агенции - Мудис, Стандарт енд Пуърс и ФИТЧ Рейтингс. От желаещите да обслужват бюджета на Софийската община ще се изисква да имат нискорисков кредитен портфейл. Комисията, изработвала доклада, не уточнява какво се крие зад този термин, тъй като в момента всички кредити освен обезпечените с ипотека на жилище се оценяват като 100% рискови. Вероятно при оценката на този критерий ще се взема предвид процентът на просрочени заеми в общия размер на отпуснатите от банката кредити. Но това засега са само предположения на в. БАНКЕРЪ.Осмото изискване е кандидатстващите банки да имат опит в инвестиционното финансиране на общински или бюджетни структури, както и в работата с международни финансови институции. Задължително условие е желаещите да се състезават за парите на столицата да са в състояние да предоставят консултантски услуги на общината. Последните два критерия навеждат на мисълта за прекомерна лакомия от страна на общинарите. Защото в тях се поставя условието банката победител да издава международни дебитни и кредитни карти и да предоставя пакет от финансови услуги на общинските служители, който да включва не само откриване на разплащателни сметки, но и предоставяне на потребителски и ипотечни заеми при преференциални условия.Надеждите на членовете на СОС са, че почти всички големи банки у нас ще изпратят оферти за обслужването на столичния бюджет. Той е привлекателна хапка не само заради голямата сума пари - над 450 млн. лв. годишно, която минава през сметките на Софийската община, но и защото за пръв път тя ще подпише с банката не едногодишен, а петгодишен договор. Поне такова е предложението на Комисията към СОС, изготвила доклада за условията, при които трябва да бъде избрана обслужваща банка. Сега остава общината да покани банките да подадат своите оферти. След което ще очакваме СОС да посочи кредитната институция, на която ще повери столичните финанси.

Facebook logo
Бъдете с нас и във