Банкеръ Daily

Финансов дневник

Софийската Окръжна болница си търси застраховател

Многопрофилната болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД – София обяви открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на здравното заведение. Обществената поръчка е по три самостоятелни обособени позиции:  застраховка "Имущество" на сградите и медицинското оборудване; застраховка "Професионалната отговорност" на лицата, упражняващи медицинска професия в болницата и  застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" на МПС и застраховка Каско на МПС, собственост на здравното заведение.
Обслужващ застрахователен брокер по застраховките по всички обособени позиции е "ММ застрахователен брокер" ЕООД.
Прогнозната стойност на поръчката е 102 907 лв. без ДДС.
Крайният срок за получаване на оферти или заявления за участие е 21 август 2019 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във