Банкеръ Weekly

Финансов дневник

SOCIETE GENERAL ЕКСПРЕСБАНК СЪЩО НЕ ДАДЕ ДИВИДЕНТ

Societe Generale Експресбанк, 97.95% от акциите на която са собственост на френската Сосиете Женерал, не направи изключение от тазгодишната мода във финансово-кредитната система - да не се раздават дивиденти. Годишното й общо събрание, което се проведе на 27 април 2006 г. във Варна, реши цялата печалба за 2005 г. от 26.07 млн. лв. и неразпределената печалба за минали години от 9546 лв. да бъде заделена към допълнителните резерви - 21.97 млн. лв., и в законовите резерви - 4.09 млн. лева.
Според официалното съобщение на Societe Generale Експресбанк целта на реинвестирането на печалбата е да се подсигури развитието на банката. Собственият й капитал е увеличен с 21% и достигна 147 млн. лева. Всъщност от размера му изцяло зависи с какъв темп банката ще може да увеличава най-доходоносната част от своите активи - кредитите, отпускани на гражданите и на фирмите. Причината е, че независимо какви операции извършват, банките трябва по всяко време да поддържат капиталова адекватност, не по-малка от 12 процента. Този коефициент се формира, като собственият капитал на банката се раздели на общия й рисков компонент - показател, който отразява обема на рисковите активи. А кредитите са сред онези банкови инвестиции, които са с най-висока степен на риск - между 75 и 100% от номиналната им стойност. Затова ако една кредитна институция иска да поддържа темповете на нарастване на отпуснатите заеми и да увеличава приходите си, тя просто е задължена постоянно да увеличава собствения си капитал. Водени от тази логика, акционерите на Societe Generale Експресбанк, както и тези на повечето кредитни институции у нас взеха решение да не раздават дивидент за изминалата 2005 година.
В доклада пред общото събрание на кредитната институция нейните мениджъри подчертаха, че през 2005 г. тя е била сред най-динамично развиващите се банки у нас. Общият размер на балансовото й число е нараснал с 38%, като в края на годината е надхвърлил 1.08 млрд. лева. Отпуснатите кредити са се увеличили с 28% спрямо 2004-а, достигайки 683 млн. лв., а депозитите на граждани са се покачили с 34% до 806 млн. лева. Чистите приходи на банката (след приспадане на разходите) в края на 2005-а са 74.3 млн. лв - с 15% повече в сравнение с 2004 година. Според шефовете на Societe Generale Експресбанк възвръщаемостта на активите от 2.41% за 2005 -а показва много добра рентабилност и я нарежда сред най-добрите кредитни институции у нас по този показател.
След като одобриха доклада на управителния съвет на банката за дейността й през 2005 г., участниците в общото събрание освободиха от отговорност целия й мениджърски екип, както и надзорния й съвет, в който бе направена една промяна. Поради изтичане на петгодишния мандат от него бе освободен Пиер Жорж Мария Брусо. На негово място акционерите избраха Жан Дидие Рение. Новия член на надзорния съвет на Societe Generale Експресбанк отговаря във френската Сосиете Женерал за банкирането на дребно в Европа. С други думи, под негов контрол са всички финансови продукти, които Сосиете Женерал и дъщерните й банки предлагат на гражданите и на малките и средните предприятия на Стария континент. А тази сфера на финансовия пазар ще продължи да бъде приоритет за Societe Generale Експресбанк и през 2006 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във