Банкеръ Daily

Финансов дневник

Собственикът на ОББ придобива и "Райфайзенбанк България"

Базирана в Белгия KBC Group, собственик на "Обединена българска банка", сключи тази сутрин споразумение с австрийската "Райфайзен Интернешънъл" да придобие 100%  от акциите на "Райфайзенбанк България". Сделката ще е на стойност 1.15 млрд. евро и включва притежаваните от "Райфайзенбанк" дъщерни дружества за лизингова дейност, управление на активите, както и дружества обслужващи лизинговите и корпоративните клиенти на Райфайзенбанк.

"Сделката ще има положителен ефект върху доходността на акциите от първата година нататък, при което покупната цена представлява 1.64x пъти прогнозната балансова стойност на нетните активи на целевата компания за 2022 г. и 12.5x пъти коефициента цена/приходи (P/E) (на база прогнозните приходи за 2022 година). На база лостовия ефект от обединеното дружество и експертния опит на KBC, ползите от синергиите се очаква бързо да нараснат от около 12 млн. евро през 2022 г. до приблизително 29 млн. евро през 2024 г. и да останат на приблизителни нива, надхвърлящи около 25 млн. евро през периода от 2025 до 2031 г. (като това са цифри преди данъци)", се казва в съобщението на KBC Group. 

Приключването на сделката подлежи на одобрение от регулатора и се очаква да стане факт до средата на 2022 г.

"Райфайзенбанк България" развива банковия си бизнес от стъпването си на пазара през 1994 г. Тя е водеща универсална банка в България, предлагаща пълния набор от банкови услуги, услуги за управление на активи, лизинг и брокерски застрахователни услуги на ритейл, МСП и корпоративни клиенти.

Тя е на 6-то място на пазара с пазарен дял от 7.9% по отношение на активите и 8.4% по отношение на кредитите. "Райфайзенбанк България" оперира с мрежа от 122 банкови клона в цялата страна, допълвани с агентска мрежа от мобилни банкови консултанти, външни партньори и кредитни посредници. Служителите на Райфайзенбанк България наброяват 2500 човека, обслужващи 635 000 клиенти.

В края на първото полугодие на 2021 г., дружеството има кредитен портфейл от 3.3 млрд. евро (от който 36% корпоративни кредити, 64% ритейл, МСП и микробизнес кредити), 4.2 млрд. евро депозити и 5.2 млрд. евро активи и е с нетна печалба от 27 млн. евро. Коефициентът на базовия собствен капитал от първи ред (CET1) на дружеството към първото полугодие на 2021 г. възлиза на 16.4%.

Сделката включва също така Райфайзен Лизинг България, четвърта в класацията на лизинг компаниите в България (с 10.5% пазарен дял), Райфайзен Асет Мениджмънт (България), трета в класацията на компаниите за управление на активи в България (с 9.7% пазарен дял и управлявани активи в размер на 106 млн. евро), Райфайзен Застрахователен брокер (дистрибутира продуктите на 12 застрахователни компании; с 1% пазарен дял), както и Райфайзен Сървис ЕООД. Тези четири компании са 100% собственост на Райфайзенбанк България.

KBC Груп присъства в българския финансов сектор от 2007 година. През 2009 г. KBC Група определя България за един от основните си пазари.  Днес KBC Груп присъства в България чрез Обединена българска банка (ОББ), ДЗИ (Застраховане), ОББ Интерлийз, ОББ Пенсионно осигуряване, ОББ Асет Мениджмънт, ОББ Факторинг, ОББ Застрахователен брокер и KBC Клон България.

На 30 юли 2021 г. KBC придоби животозастрахователната и пенсионноосигурителна дейност на NN в България, а през 2018 г.  сля "СИБанк" с ОББ. 

ОББ е сред първите 3 банки в България по отношение на активите, а ДЗИ поддържа първо място по отношение на пазарен дял на застрахователния пазар. ОББ Интерлийз заема водеща позиция в България. ОББ Асет Мениджмънт е местното дружество за управление на активи на Групата, което сега доминира на местния пазар, като над една четвърт от активите му се държат от български фондове.

Намеренията са, след одобрение от регулатора, да се пристъпи към сливане между Райфайзенбанк България и ОББ, което ще позволи на KBC да укрепи позициите си на българския банков пазар. Прогнозното обединено дружество (Райфайзенбанк България и ОББ) ще постигне 18.2% пазарен дял по отношение на активите (спрямо 10.3% пазарен дял на ОББ), което е много близо до пазарния дял на пазарен играч номер 1 (19.8%) и на пазарен играч № 2 (18.4 на сто). Освен това, Обединената банка от ОББ и Райфайзенбанк България ще заеме 2-ро място по отношение на кредитите (17.0% прогнозен пазарен дял), прогнозират от KBC Group.

В допълнение, това придобиване значително ще укрепи лидерската пазарна позиция на ОББ в бизнеса с управлението на активи, както и лидерската ѝ позиция при предоставянето на лизингови решения и ще създаде значителни възможности за кръстосани продажби с ДЗИ в областта на застраховането.

До предстоящото приключване на сделката и последващата интеграция на дружествата в рамките на дейността, развивана от КВС в България, Райфайзенбанк България ще продължи да спазва ангажиментите си към пазара, като в същото време ще продължава да предоставя на своите клиенти професионално обслужване с най-високо качество, уточняват от KBC.

Facebook logo
Бъдете с нас и във