Банкеръ Daily

Финансов дневник

Собственикът на "Банка ДСК" купува банка в Албания

Унгарската група "ОТП Банк" обяви, че е подписала споразумение с гръцката "Алфа Банк" за купуване на 100% дял от албанското й дъщерно дружество - Alpha Bank SH.A.

Покупната цена е договорена на 55 милиона евро. С общ пазарен дял, базиран на активи от почти 5%, Alpha Bank е 8-ата по големина банка на албанския банков пазар и като универсална банка е активна и в сегмента на дребно и корпоративни клиенти.

Финансовото приключване на сделката се очаква до края на второто тримесечие на 2022 г., при условие че бъдат получени всички необходими регулаторни одобрения.

Консолидираната печалба след данъчно облагане на унгарската банкова група ОТП възлиза на малко над 1 млрд. евро за първите девет месеца на 2021 г., която отбелязва значителен годишен ръст от 61%.

Относителният дял на печалбата на дъщерните дружества извън Унгария се увеличава и към края на септември 2021 г. представлява 52%. Българското дъщерно дружество Банка ДСК за същия период отчита печалба в размер на 183 млн. евро., което е близо 18% относителен дял от общата печалба на Банкова група ОТП, запазвайки лидерското място сред дъщерните дружества извън Унгария и на тримесечна база увеличава своя дял.

Общите приходи на Банкова група ОТП за първите три тримесечия на 2021 г. възлизат на 2.634 млрд. евро, които регистрират годишно увеличение от 12 процента. Кредитите, предоставени на домакинства и микро, малки и средни предприятия също отчитат значителни ръстове спрямо предходната година - с 8 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във