Банкеръ Weekly

Финансов дневник

SMS-ИЗВЕСТИЕ ПРЕДУПРЕЖДАВА КЛИЕНТА

Славка Вълкова, директор на дирекция Картови разплащания в Първа инвестиционна банка (ПИБ):Първа инвестиционна банка използва строга система за мониторинг на картовите транзакции, която е създадена според изискванията на международните картови организации Виза и Мастеркард, в които членуваме, като е отчетен и собственият ни опит в картовия бизнес. Чрез нея обезпечаваме висока степен на сигурност на разплащанията с дебитни и кредитни карти. Системата позволява да проследяваме нетипичните транзакции, за които веднага уведомяваме клиентите си и взимаме всички необходими мерки, включително и да съобщим на компетентните органи на МВР, когато това е необходимо. Нетипични транзакции за нас са например случаите, когато с дадена карта се извършва плащане в две различни държави в един ден или ако се пазарува една и съща скъпа стока няколко пъти на ден, както и ако се извършат нетипично голям брой плащания. Престъпниците обикновено се стремят бързо да се възползват от достъпа си до чуждите пари и купуват маркови часовници, бижута, кожени облекла, скъпо техническо оборудване.Получаваме уведомления и от други банки за злоупотреби с Виза и Мастеркард. След разбития процесор в САЩ Мастеркард изпрати до кредитните институции номерата на картите, които някога са били обработвани от него. Веднага ги блокирахме, обадихме се на клиентите си и преиздадохме картите им, макар че с тях не бяха извършвани непозволени плащания. Имали сме и инцидентни случаи карти на наши клиенти да бъдат фалшифицирани и използвани в други страни, които сме откривали навреме.Всяка карта е обезпечена с ПИН-код, който гарантира сигурност при теглене от банкомат. Ако собственикът на картата се съмнява, че някой е видял личния му код, най-добре е веднага да го смени, което се прави лесно и бързо на всеки банкомат. Банкоматите на ПИБ са изцяло подновени, със съвременен дизайн и функции, снабдени са със специален вход за картата и с устройства, които елиминират чуждите скимиращи приспособления. Екипите на ПИБ, които зареждат и почистват банкоматите, щателно и редовно ги проверяват, за да можем да гарантираме сигурност при използването им. Въвели сме и система за SMS-известие, което клиентът получава непосредствено след всяко авторизирано плащане със своята карта. В случай, че тя е открадната, загубена или фалшифицирана и с нея е извършена транзакция, той може веднага да разбере това, защото получава SMS-известие за това, да направи справка в банката и да блокира картата си. Нововъведението е изключително полезно, защото свежда щетите до размера на една-единствена транзакция. В случай че клиентът не може да извърши плащане с картата си, от SMS-известието разбира каква е причината - че наличността в нея е недостатъчна, надвишен е лимитът или че ПИН-кодът е въведен грешно. Абонаментът за услугата е с минимална такса за регистрация, а цената за всяко изпратено известие е 0.20 лв. (с ДДС). ПИБ е от малкото банки в България, които предлагат GSM-услугата, тя все още не е въведена дори в много западни държави. Банката поддържа и 24-часова гореща телефонна линия за клиентите си, които винаги могат да се информират за състоянието на картовата си сметка. Работим усилено и по проект за въвеждане на чип-технология, с която категорично ще повишим сигурността на банковите си карти. Амбицията ни е да бъдем сред първите банки в България, които ще внедрят новата технология. А тя изисква сериозни капиталовложения - банкоматите и ПОС- устройствата трябва да се пренастроят, необходимо е да се промени софтуерът на картовата ни система и т.н..Когато става дума за сигурността на парите на клиентите, смятаме, че между банките не може да има конкуренция. На всеки два месеца представители на банките в България се събираме в рамките на т.нар. Фродфорум и обсъждаме случаите на измами, както и предохранителните мерки, които да предприемем, за да ги избегнем. Решихме да помогнем на МВР да сформират звено за борба с фалшивите картови транзакции. И тъй като специалистите във вътрешното ведомство трябва да разполагат с добра информационна база и да са в течение на всички технологични новости, за да се борят ефективно с фалшификаторите, банките, членуващи във Фродфорума, им предоставихме картови четци, компютри и друга техника, проведохме им и обучение. Представители на Мастеркард и Виза също участват в срещите на Фродфорума и ни информират за актуалните тенденции, свързани със сигурността на картовия бизнес в региона и в света. Смятам, че в тази област технологично и организационно сме на нивото на най-добрите банки в света.

Facebook logo
Бъдете с нас и във