Банкеръ Daily

Управителят на БНБ Димитър Радев:

Смяната на лева с еврото от 2024 г. - амбициозно, но постижимо

Приемане на еврото през януари 2024 г. е амбициозна, но постижима цел. Това обяви управителят на БНБ Димитър Радев. Гуверньорът подчерта, че има огромен обем работа, която трябва да се свърши при подготовката за въвеждане на еврото, но вярва, че компетентните български институции са силно мотивирани и добре подготвени да изпълнят необходимите стъпки и изисквания.

"За България приемането на еврото отдавна е стратегическа цел. Колкото повече се доближаваме до постигането й, толкова по-силно ще усещаме предимствата от присъединяването към Европейския монетарен съюз. Дори и преди реалното преминаване към еврото, самият процес на напредък до момента има положителни ефекти за България чрез консолидиране на усилията ни за реформи, укрепване на политиките ни и повишаване на институционалния ни капацитет. Това вече беше демонстрирано от процеса на присъединяване към валутния механизъм ERM II и към Банковия съюз на ЕС, приключил миналата година, който включваше предварителни изисквания за изпълнение на ангажименти за реформи в няколко ключови области", казва Димитър Радев пред сп. The Banker, част от Financial Times.

Относно резултатите на банковия сектор и работата на БНБ през пандемичната 2020 г. той подчертава, че последната година е била безпрецедентна за всички.

"Изправени пред напълно непознати рискове като централни банкери и регулатори и осъзнавайки огромната си отговорност, трябваше да намерим решения със сериозни последици за фирмите, домакинствата и икономиката като цяло. Бяхме изправени по-скоро пред поредица от необичайни обстоятелства в процеса на развитие на пандемията, отколкото пред временни трудности. При подготовката и изпълнението на антикризисните мерки се опирахме на сериозния опит, който имаме като орган за макропруденциален надзор на банковия сектор. Мерките оказаха положителен ефект върху икономиката и в контекста на разумното поведение на самите банки, както и на фискалните и други подкрепящи мерки на правителството", посочва управителят на централната банка.

По думите му българските банки влязоха в пандемията със стабилни капиталови и ликвидни позиции. Мерките на БНБ за повишаване устойчивостта на сектора бяха превантивни, насочени към допълнително повишаване на способността на банките за покриване на загуби, в случай че рисковете свързани с пандемията се материализират.

"Поради значително по-високите разходи за обезценка, генерираната от сектора печалба през 2020 г. намаля почти наполовина спрямо предходната година. Същевременно, нашите банки успяха да поддържат солидни нива на капитала и ликвидността и продължиха да предоставят кредити за икономиката. Както банките, така и надзорните органи придобиха знания и опит в справянето с безпрецедентните предизвикателства, произтичащи от пандемията. Един от уроците е, че докато корона вирусът присъства в живота ни, заедно с ограничителните мерки, засягащи икономиката, трябва да продължаваме да следим за навременното признаване на кредитните рискове от банките. Тяхното разумно провизиране остава наш надзорен приоритет. Едно непосредствено предизвикателство, за което трябва да сме нащрек през следващите месеци, е динамиката на качеството на активите на банките след изтичането на временния мораториум върху изплащането на банкови заеми", акцентира Радев.

В отговор на въпрос "останали ли са някакви проблеми от времето на масовите тегления от банките през 2014 година...", гуверньорът казва, че "масовите тегления от банките през 2014 г. са били изолиран случай, без последващи открити проблеми. 

"Но спомените за тези събития, както и поуките които извлякохме, определено бяха движещата сила за дълбоките трансформации осъществени през последните години. Както банковият сектор, така и банковият надзор в България изминаха дълъг път и днес изглеждат съвсем различно отколкото преди няколко години. Секторът претърпя консолидиране на собствеността и бе укрепен чрез прегледите на качеството на активите и стрес тестовете, извършени през 2016 г. и 2019 г. - последните осъществени непосредствено преди присъединяването ни към банковия съюз. Банковият надзор на БНБ бе основно преустроен в много отношения, от надзорните процедури до процеса на вземане на решения и управлението", допълва Димитър Радев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във