Банкеръ Daily

Финансов дневник

Сметната палата взе на прицел COVID харчовете и ремонта на язовирите

Сметната палата ще осъществи 342 нови одитни задачи през 2021 година. В огромната си част това са финансовите одити на годишните финансови отчети на бюджетните организации.

Има обаче и някои задачи, които са доста любопитни. Например Сметната палата ще провери дали ефективно и ефикасно се управляват публичните средства и дейности за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19. Тази проверка ще се състои от три одита. Първият е за изпълнение на мерките в здравеопазването, вторият е за ефективност на мерките в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата,  и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката. Казано по-простичко, става дума за средствата от програмата REACT-EU. От институцията ще одитират и мерките в подкрепа на туризма.

"Сметната палата в момента извършва други три одита, свързани с преодоляване на последствията от пандемията COVID-19, които ще приключат през 2021 г. При тях се одитират разходите за икономически мерки за микро, малки и средни предприятия, мерки за социална подкрепа и заетост и мерки за подпомагане на земеделски производители. Те се извършват в четири министерства – на икономиката, на социалната политика, на земеделието, храните и горите, и на финансите", поясняват държавните одитори.

Засега правителството не е представило детайлен разчет за изразходваните средства. В парламента бе създадена нарочна комисия начело с депутата от ДПС Йордан Цонев, но засега и тя не е публикувала подробен доклад за разходите.

Ремонтът на язовирите и "Топлофикация"

Сред другите специфични специфични одити попадат „Държавна консолидационна компания” и "Топлофикация София". Сметната палата акцентира, че това са "актуални теми за обществеността". За ДКК се казва, че дружеството управлява значителен финансов ресурс, като собственият му капитал през 2019 г. е около 1,2 млрд. лв. , а на управляваните активи – около 1,5 млрд лева. Важен за обществото аспект от дейността му представлява възлагането на дейности по ремонт и реконструкция на язовири – държавна и общинска собственост, във връзка с което през 2018 г. капиталът на дружеството е увеличен целево с половин милиард лева.

Колкото до "Топлофикация София", държавният одит подчертава, че дружеството предоставя изключително важна услуга на софиянци. Налице е обаче обществено напрежение, свързано с цените на предоставяната топлинна енергия и неяснота по фактурираните суми и изравнителните сметки, за което са подадени множество жалби и сигнали от граждани. В същото време през последните две години дружеството е с отрицателен финансов резултат, включено е в националния план за инвестиции, но през 2018 и 2019 г. не са реализирани предвидени проекти.

Изборни задачи и рутинни проверки

Заради предстоящите през 2021 година избори за парламент и за президент и вицепрезидент на Република България, Сметната палата е включила в одитната си програма одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с двете предизборни кампании.

Одитите за съответствие при финансовото управление са 35. При тях ще бъде проверена законосъобразността на управлението - спазването на изискванията на нормативните и вътрешните актове и договорите, обществените поръчки и  др. Одити за съответствие ще бъдат извършени в 3 министерства, 5 агенции и комисии, 25 общини, областни администрации и др. По определени теми - за изпълнението на договори за концесии на имоти и за разпореждането с имоти, ще бъдат проверявани едновременно по няколко общини. 

Специфичните одити  са 10, като сред тях са задължителните одитни задачи по Закона за Сметната палата на: отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България; бюджетните разходи на Българската народна банка и тяхното управление; одит на формирането на годишното превишение на приходите над разходите на Българската народна банка за 2020 г., дължимо към държавния бюджет; отчета за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване; отчета за изпълнението на бюджета на НЗОК.

Освен това финансови одити ще се извършат и на годишните финансови отчети на всички общини с бюджет над 10 млн. лв., както са включени и общини с по-малки бюджети, които не са одитирани през последните три години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във