Банкеръ Daily

Финансов дневник

Смениха шефа на Фонда за гарантиране на влоговете

Радослав Миленков е новият председател на управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Правителството освободи по негова молба досегашния председател на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките Росен Николов.

На този етап от пресцентъра на Фонда отказаха коментар по темата на въпрос от "БАНКЕРЪ".

Радослав Миленков е магистър по финанси от УНСС и притежава дългогодишен опит в банковата сфера. Започва кариерата си като одитор в "Делойт и Туш", след което се прехвърля на работа в Първа инвестиционна банка. Там става директор на специализираната служба за вътрешен контрол и израства до главен финансов директор и член на управителния съвет на кредитната институция. Бил е член и на надзорния съвет на Унибанка АД в Скопие и член на Одитния комитет на Първа инвестиционна банка - Албания. През 2011-а Миленков се прехвърля на работа в Изи Асет Мениджмънт първо като прокурист, а след това като главен изпълнителен директор. Хората, които го познават, го определят като изключителен работохолик.  От 2012 г. до момента Миленков е член на УС на Общинска банка и изпълнителен директор на банката. Отговорностите му включват дейности в сферата на управлението на риска, финанси, управлението на активи и пасиви и др.

Радослав Миленков притежава сертификат за брокер на ценни книжа. Той е съучредител и на Клуба на финансовите директори в България.

Фондът за гарантиране на влоговете се управлява от петчленен Управителен съвет, който се определя за мандат от четири години. Председателят се определя от кабинета, заместник-председателят от УС на БНБ, един от членовете от - Асоциацията на банките, а другите двама от председателя и заместника му в УС на фонда.

Съгласно сега действащия Закон на ФГВБ председателят на управителния съвет се определя от Министерския съвет. Членовете на управителния съвет на Фонда трябва да имат висше икономическо или юридическо образование и професионален опит в продължение на не по-малко от 5 години в една от областите - банково дело, търговия с ценни книжа, счетоводство, финанси,

Мандатът на управителния съвет е 4 години. Членовете на управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Задачата на председателя на управителния съвет е да организира и ръководи текущата дейност на фонда и на административния персонал и представлява фонда в страната и в чужбина. Председателят може да упълномощава други лица със своите правомощия.

Председателят на управителния съвет назначава и освобождава административния персонал на фонда, чиито структура, щат, права, задължения и възнаграждения се определят с правилника.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във