Банкеръ Daily

Финансов дневник

Служебното правителство приключва с излишък в хазната от над 1.6 млрд.лв.

Служебното правителство приключва с излишък в държавната хазна в размер на 1,6 млрд. лв. Салдото по консолидираната фискална програма на касова основа към април е положително, съобщи служебният премиер Огнян Герджиков, който представи отчет на работата на служебното правителство.

"В приходната част на бюджета средствата са 785 млн. лв. Това говори за добре работеща икономика“, заяви премиерът.

Министерството на здравеопазването е постигнало съгласие с Лекарския съюз и е сключен Национален рамков договор за 2017 г. и се  е въвело електронното здравеопазване у нас. 

В Министерство на вътрешните работи е възстановена връзката на министерството с гражданите по местоживеене. „До всяка самостоятелна сграда беше изпратено информационно писмо за контакти с районните полицейски инспектори. До 20 април броят на регистрираните престъпления е намалял с 12%, като убийствата намаляват с 23%, грабежите с 16%, кражбите по домове и офиси с 20% и кражбите на МПС с 30%“, обясни Герджиков.

При Министерството на финансите изцяло е била подготвена нова услуга за електронно подаване на най-често използваните три декларации за местни данъци и такси. „Към 25 април събраните приходи са с 5,9% повече спрямо същия период на предходната година. Това са 238,9 млн. лв. повече. До 25 април приходите в Агенция „Митници“ бележат ръст от 16,1% или 385,7 млн. лв. повече спрямо същия период за 2016 г. Намалял е и броят на общините с финансови затруднения“, допълни премиерът.

При Министерството на труда и социалната политика над 51 млн. лв. са били осигурени на за великденски добавки и над 220 млн. лв. за разходи, свързани с военноинвалидите и ветераните от войните. Облекчила се е и административната процедура за получаване на месечни помощи за деца с трайни увреждания. Отчетен е и 1,95% спад на безработицата спрямо същия период през 2016 г.

За Министерство на образованието и науката Герджиков посочи, че е бил публикуван за обществено обсъждане проект на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017-2030 г. По думите му целта е България да стане регионален център за авангардни научни изследвания и развитие на нови технологии и да се възстанови международният научен авторитет на страната ни.

За Министерство на земеделието и храните Герджиков посочи, че е бил одобрен списък с храните, обект на хранително банкиране. „Бе осигурена възможност на нуждаещите се да получават безвъзмездно хранителни стоки, а дарителите на тези продукти да бъдат облекчени данъчно. Създадени бяха оптимални условия за провеждане на кампания 2017 г. по директните плащания. За периода от 27 януари, откакто встъпихме, до 15 април, бяха изплатени над 127 млн. лв. субсидии по схемите и мерките за директни плащания и над 89 млн. лв. за развитие на селските райони“, коментира той.

В Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е било подобрено изпълнението на графика за движението на влаковете, което е постигнато чрез по-добра организация на подвижния състав и без използване на допълнителен финансов ресурс. Също така е била спряна и процедурата за концесия на софийското летище, за да се даде възможност на сериозни инвеститори да кандидатстват по световно възприети стандарти за такива обществени поръчки.

Министерство на икономиката е работило България да се присъедини към европейската рамка на платформите за дигитална индустрия, въведени в 12 държави-членки и е декларирала готовността си за приемане на национална платформа. „Разработена е концепцията за цифрова трансформация на българската индустрия“, заяви той.

Министерство на енергетиката предприе поредица от мерки за оптимизиране на финансовите потоци. „Постигната е финансова и техническа стабилизация на сектор „Енергетика“ с общ финансов ефект на стойност над 120 млн. лв. Само от лихви и неустойки по концесионни договори са събрани 1,208 млн. лв. Събираемостта от концесионни такси отбелязва 23% ръст спрямо същия период на миналата година. Само за първите 3 месеца на 2017 г. от концесии в бюджета са постъпили 27,7 млн. лв. при очаквани за цялата година 34 млн. лв. С моя заповед беше формирана междуведомствена работна група, която да извърши проучване и анализ за подготовката на позиция по делото на ЕК срещу „Газпром“, коментира Герджиков и добави, че по инициатива на министъра на енергетиката, който е представил доклад пред МС, е били организирано негово изслушване по темата и в НС.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във