Банкеръ Daily

Финансов дневник

Служебният кабинет нареди харчове за близо 200 млн. лева

Министерският съвет одобри разходи за близо 200 млн. лв. в рамките на днешното си заседание.

Най-голям дял в харчовете на служебния кабинет на ген. Стефан Янев има продължаването на мярката 60/40. Бе одобрен допълнителен трансфер от 161,6 млн. лв. по бюджета на Националния осигурителен институт. Средствата ще се използват по мярката 60 на 40 за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители в засегнатите от пандемията от коронавирус икономически сектори. Чрез отпускането на допълнителния финансов ресурс около 80 000 работници и служители ще запазят своята заетост, а средствата ще бъдат осигурени за сметка на преструктуриране на централния бюджет.

Още 21 млн. лв. бяха разпределени с постановление за изплащане на месечни помощи за семейства с деца до 14 години при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, които поради затварянето на училища, детски ясли и градини заради Ковид-19 са принудени да останат вкъщи.

Пет милиона лева бяха наредени по бюджета на Министерството на образованието за абонаментен достъп на висшите училища и научните организации до базите данни на Кларивейт и Елзевир, както и за годишния членски внос за участие на страната ни в големи европейски и международни научни проекти и инфраструктури.

"С непрекъснатия абонамент на страната ни в най-напредналата в технологично отношение цифрово­комуникационна инфраструктура в Европа ще се осигури неограничен достъп на учените от всички висши училища и научни организации в страната до информация, научни изчисления, анализи, архиви, приложения и други ресурси, необходими за изпълнението на международни научни проекти", аргументират се от "Дондуков 1". 

Общините получават 4.7 млн. лв. за дейности по национални програми за развитие на образованието. Близо половината от тях  се отпускат по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“. Средства ще отидат в 35 профилирани гимназии и средни училища, в които се провежда профилирано обучение по физика и астрономия, химия и опазване на околната среда или биология и здравно образование. Предвижда се ремонт на учебни кабинети и класни стаи. Допълнително ще се осигури обзавеждане и оборудване. 

Правителството одобри и над 2.5 млн. лева за 4142 ученици, които заминават на лятна почивка по Националната програма „Отново заедно“. Придружават ги 418 учители или други педагогически специалисти. 

Финансирането се разпределя между 154 училища - 13 7 общински и 1 7 държавни. Средствата за общинските училища се отпускат по бюджетите на общините, а за държавните -по бюджетите на съответните министерства. Те представляват 70% от заявената от училищата обща сума на базата на подадените формуляри. Останалите 30% ще се изплатят, когато в Министерството на образованието и науката (МОИ) се представи по електронен път сключеният договор с туроператор. Одобрената от МС сума включва средства за 26 училища с максимална сума на 100%; за 128 училища сума в размер на 70% от заявената и за 232 училища сума в размер на 30% след сключен договор с туроператор.

За всеки участник в пътуването е осигурен шестдневен туристически пакет в размер на 500 лв. Офертата включва настаняване с 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни дейности.

На 14 юли правителството одобри други 997 850 лева за 2577 ученици, които ще бъдат придружавани от 274 ръководители, а на 22 юли още 2 422 000 лв. за 6258 ученици и 622 ръководители.

Един милион лева допълнителни разходи бяха одобрени по бюджета на Министерството на външните работи за плащания по Механизма на ЕС за бежанците в Турция. Средствата ще бъдат изплатени на две вноски.

Още близо милион лева бяха заделени за образование. За Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование" се отделят 853 587 лева. 138 училища ще получат средства за изграждане или доизграждане на безжични интернет мрежи и създаване на нови Wi-Fi зони.

Правителството одобри 491 865 лева за Национална програма „Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот“. 181 общински училища ще изплатят възнаграждения на класните ръководители за допълнителна работа, свързана с планиране, организиране и провеждане на срещи с родителите. Мероприятията са извън нормата за задължителна преподавателска работа. За един час учителите ще получават по 12 лева. Отделно ще се заплаща на външни лектори, известни личности и специалисти, които ще се включват в срещите.

754 097 лв. се разпределят по програмата „Професионално образование и обучение“. 14 общински професионални гимназии и средни училища ще получат средства за осигуряване на съвременна материална база. Оборудването ще бъде съгласувано с бизнеса. Учениците ще имат възможност да работят с нова техника и да придобиват професионални компетенции в реални трудови условия.

Кабинетът одобри 19 440 лева по Национална програма „Мотивирани учители". Средствата са за учители-наставници в 55 училища, които осигуряват индивидуална подкрепа на 81 новоназначени учители.

Министерският съвет одобри 839 813 лева за финансиране на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022 г. Средствата са за извършени вече дейности по проекти на седем общини за нови детски градини и ремонт на една държавна професионална гимназия. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

Община Белица получава 10 368 лева за проектиране на пристройка за детска градина в село Горно Краище. 172 772 лева се отпускат на община Бургас за строеж на филиал на детска градина в комплекс „Братя Миладинови“ в общинския център. Със 170 484 лева ще започне първият етап на строителство на детска градина в село Гълъбец, община Поморие.

Община Крумовград получава 23 520 лева за проектиране на детска градина в село Подрумче. За община Червен бряг са одобрени 14 400 лева за реконструкция и ремонт на стара детска градина. На община Асеновград се отпускат 7 200 лева за проведен конкурс за проектиране на нова детска градина. Община Чирпан получава 434 829 лева за аванс за строителство на нова градина в село Свобода.

На ПГОХ „Райна Княгиня“ в Стара Загора се предоставят 6 240 лева за предоставена консултантска услуга преди надстрояване и пристрояване на сградата.

С изграждането на нови детски ясли, градини и училища и с разширението на построени сгради ще се осигурят места за отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст. Ще се създадат предпоставки за успешното въвеждане на задължителното предучилищно образование на децата на 4 години, както и за организиране на едносменен режим на учебния ден.

За чуждестранна помощ бяха разпределени 230 хил. лева, а още 70 хил. за  изпращане на командировани служители и наемане на местни лица в помощ на консулските служби в Москва, Санкт Петербург, Екатеринбург, Минск, Нур Султан, Истанбул, Бурса, Анкара, Лондон, Берлин, Мюнхен, Франкфурт, Мадрид и др.

Facebook logo
Бъдете с нас и във