Банкеръ Daily

Финансов дневник

Сложиха такси и на „Бързата банка”

Внасянето на кеш на банкомат дава бързина, сигурност и удобство

Притежателите на малък и среден бизнес са нарекли банкомата с депозитна функция „Бърза банка”. За тях това е голямо удобство, защото не се налага да крият или да заключват в сейфове дневния оборот, нито пък да плащат на инкасо автомобил, за да им кара под охрана парите до обслужващата банка.

От известно време обаче те са недоволни. Преди месеци 

да внесеш пари през банкомат не струваше нищо, 

сега обаче повечето банки въведоха такса и за това, жалват се търговците.

Банка ДСК въведе  нова такса за граждани в размер на 0.20 лв. за внасяне на пари по дебитни и кредитни карти чрез банкомат още от 1 януари 2022 година. Макар и символична тя определено подразни разбралите за нея.

Първоначално банката въведе такса от 2 лв. за внасяне на малки суми в брой по личната картова сметка на клиент. Тя се събираше при внасяне на пари на гише в офис на банката. Затова много клиенти започнаха да използват банкоматите, за да попълват картите си, тъй като тази услуга беше безплатна. След това ситуацията се промени.

За внасяне на пари чрез банкомат по дебитни и кредитни карти на бизнес клиенти Банка ДСК въведе такса от 0.10% от сумата, но не по-малко от 1 лв., гласи официалното съобщение на трезора отправено към фирмите.

Банка ДСК спазва стриктно законодателството относно мерките срещу прането на пари като допуска по този способ да се вкарат в сметка не повече от 9775 лева на ден.

От УниКредит Булбанк съобщиха за „БАНКЕРЪ”, че 

при внасяне през АТМ на суми до 4000 лева, не се плаща такса

Над тази сума, за разликата, се начислява такса от 1%, обясниха още от там. „Направили сме така, че да стимулираме клиентите си, когато искат да внесат повече пари, да го правят на каса в офис на банката”. Само така можело да се спазват разпоредбите, свързани с прането на пари, което при внасянето на банкомат било невъзможно.

Основното правило е за суми над 10 000 лева да се попълва специална декларация, което няма как да стане на улицата пред машината.

По тази логика Пощенска банка допуска да се внасят през банкомат до 10 000 лв. на ден без такса, но  при превишение глобяват с минимум 0.1% и максимум до 200 лева.

Проверката на „БАНКЕРЪ” показа, че има и банки, които не „облагат” внасянето на пари в брой през банкомат. ЦКБ не взима пари за тази операция, позволява до 50 банкноти на транзакция без да има горна граница на внесената за деня сума и броя транзакции.

ОББ приема до 90 банкноти, без да иска такса също.

Все още обаче 

много хора не знаят какво може да правят на банкомат с депозитна функция.

А тези "машинки" не са чак толкова много.

На първо място, да внесеш суми по личната си сметка в съответната банка, открита  в лева или друга валута, в случай че имаш издадена дебитна или предплатена карта към нея.

Може да внесеш суми по фирмена сметка в банката, открита в лева или друга валута, в случай че имаш издадена дебитна карта към нея, както и да платиш задължения по кредитната си карта.

Предимствата се свеждат до ниските такси или липсата на такива, с удобството, че имаш възможност да внесеш пари по всяко време, без да се съобразяваш с работното време на банковия офис или да чакаш на опашка за каса. Не без значение е и бързината - внесената сума се отразява веднага по твоята лична/фирмена сметка или кредитна карта.

От редица банки обясниха, че банкоматите с депозитна функция приемат само истински и неповредени български банкноти с номинал от 5, 10, 20, 50 и 100 лева. В случай че сметката, по която е направена вноската, е във валута, различна от лева, при нейното заверяване, внесената сума се превалутира в съответната валута на сметката. Използва се приложимия касов обменен курс на банката в деня на извършване на вноската.

 


Как се прави?

1.След като поставиш своята карта в банкомата, избери услугата „Вноска по сметка“/ „Вноска по кредитна карта“ - от основното меню.

2. Постави банкнотите в отвора за внасяне. Максималният брой банкноти, които можеш да внесеш при една вноска е общо от 50 до 90 банкноти с еднакъв или различен номинал.

3. Потвърди сумата, изписана на екрана. Ако не желаеш да я потвърдиш, избери  функцията „Отказ“ и банкоматът ще върне цялата внесена сума. След потвърждение обаче, сумата не може да бъде върната обратно.

4. Въведи своя ПИН код.

5. Ще получиш разписка за внесената сума.


Facebook logo
Бъдете с нас и във