Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Сливането на Банка ДСК и Експресбанк стигна до пластиките

В средата на януари започна доставката на новите карти с логото на Банка ДСК в клоновата мрежа на Експресбанк. От януари до края на април 2020 г. всички клиенти на Експресбанк, които са предпочели да получат преиздадените си карти в офис на банката, ще получат информация в кой клон се намира картата им и в какъв срок могат да си я вземат. Освен това клиенти, които притежават няколко банкови карти, ще получат всички преиздадени пластики в един клон, а пластиките ще се раздават в клоновата мрежа на Експресбанк в цялата страна.

Това е поредна стъпка от интеграцията на Експресбанк към Банка ДСК, които към момента работят като две отделни юридически лица. Ребрандирането на клоновата мрежа на Експресбанк, както и миграцията на някои от трансакционните услуги вече са факт. Банкоматите на Експресбанк също са прехвърлени към системата на Банка ДСК, а терминалните устройства за разплащания с карти са в процес на прехвърляне. Ако всички процеси текат плавно и ефективно, новата обединена банка ще заработи в средата на 2020 година.

Към края на деветмесечието на 2019 г. нетните активи на Банка ДСК бележат покачване от 7.6% спрямо края на 2018 г. и достигат 15.9 млрд. лева. Печалбата и възлиза на 197 млн. лева. 

Сделката за придобиването на Експресбанк е от около година. Официална информация за стойността на сделката не бе обявена, но както "Банкеръ" писа, унгарската "ОТП Банк" увеличи капитала на "Банка ДСК" с 1.173 млрд. лева. Този ход предизвика единствено интерпретации, без отговор, че всъщност това е сумата, която ще бъде платена на "Сосиете Женерал".

Експресбанк бе добра придобивка заради резултатите й в корпоративното банкиране, а също в банкирането на дребно и в лизинговите схеми. Към края на септември 2019 г. активите на банката са в размер 6.3 млрд. лв., а печалбата й възлиза на 107 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във