Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СЛЕД 131 ГОДИНИ ИСТОРИЯ КОМЕРЦБАНК ЗАПОЧВА СЪКРАЩЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА

НЯМАШЕ ДА ИНВЕСТИРАМЕ В БЪЛГАРИЯ, АКО НЕ ВИЖДАХМЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАСТЕЖЯн Бехле - старши вицепрезидент на Комерцбанк, пред в.БАНКЕРЪГ-н Бехле, от какво е продиктуван интересът на Комерцбанк към България?- Комерцбанк има две стратегии. Едната е да поддържаме колкото се може по-близки отношения с българските банки, което винаги сме правили. Опитваме се всяка година да посещаваме партньорите си от българската банкова общност. Имаме добри търговски отношения с тях и сме щастливи, че банковата криза от 1995-1996 г. е преодоляна напълно. Втората ни стратегия е свързана с ПроКредит Банк, в която притежаваме една пета от капитала - толкова, колкото имат и останалите й акционери - Европейската банка за възстановяване и развитие, Международен микроинвестиционен фонд, Кредитанщалт фюр Видерауфбау (KfW) и Международната финансова корпорация на Световната банка. Ние искаме да помогнем на дребните предприемачи в България да осъществят международни контакти. Това е нашата роля в ПроКредит Банк. За това сме изпратили Ги де Рук от Комерцбанк в София, който е във висшия мениджмънт на банката и отговаря за международните услуги за дребните предприемачи в България.Какви международни услуги ще могат да ползват клиентите на ПроКредит?- На първо място, това са вносно-износни операции и второ - международни разплащания. Това е услуга, която обикновено осигуряват само големите банки. Микрофинансиращата ПроКредит също я предоставя, но не за големите компании, които не са нашата целева група, а за малките и средни фирми.Това означава ли, че клиентите на ПроКредит у нас ще могат да ползват клоновата мрежа на Комерцбанк в чужбина?- Да, определено. На практика ние имаме собствен офис във всеки финансов център по света. А общо 33 000 чуждестранни банки поддържат сметки в Комерцбанк - тази мрежа можем да предложим и на клиентите на ПроКредит Банк. Затова сме акционери в банката и изпратихме наши служители в нея. Има и друга стратегическа причина. Много българи, живеещи в Германия, ще научат, че сред акционерите на ПроКредит е и една голяма германска банка. Така те ще имат доверие в българската финансираща институция и спокойно биха вложили парите си в нея. Кои са най-важните ви партньори в България?- Това са всички големи банки като БУЛБАНК, Първа инвестиционна банка... Ние имаме отношения с цялата система от банки в България. Всички те имат евросметки в Комерцбанк, така че поддържаме двустранни връзки и им предлагаме нашите услуги за международни разплащания или други подобни дейности. В момента Комерцбанк изпитва известни затруднения. Много от служителите й са застрашени да изгубят работата си, а икономическата рецесия предизвика драстично намаление на печалбите на банката.- По капитал все още сме трети в Германия и 17-и в Европа. Стабилна банка сме, но сме разочаровани от рентабилността. Това е въпрос, който вълнува не само Комерцбанк. Всички германски банки се сблъскват с този проблем - понижаваща се рентабилност. Причината е, че след десетгодишно положително развитие на международните капиталови пазари тенденцията на фондовите борси се обърна надолу и нашите частни клиенти не търгуват с акции. Същевременно трябва да плащаме на всички наши високоплатени служители, а те нямат работа. Затова понякога се налага да предприемаме твърди мерки. В сегашния случай - това значи да се сбогуваме с около 5 до 8% от персонала си, тъй като не можем да им осигурим ангажименти. Става дума предимно за служители, които се занимават с управлението на средства на частни фондове и на по-заможни граждани. Нашите дейности в областта на индустрията и търговията се развиват добре. Международните ни операции по търговската дейност все още ни носят и добра печалба - през банката минават 16% от вносно-износните операции, които се правят в Германия. Резултатите от нашите нормални банкови дейности са задоволителни, но управлението на активите и частното банкиране ни причиняват известно главоболие. Въпреки това се надявам, че през следващите месеци икономиката в света ще тръгне отново нагоре и ще подобрим показателите си. Междувременно обаче ще трябва да правим икономии и дори да намалим броя на служителите си. Все пак за първи път в 131-годишната история на Комерцбанк се налагат съкращения на персонала. Съжаляваме за това, но обстоятелствата го изискват. Такава е цената да живееш в трудна икономическа среда.Мислите ли, че терористичните удари върху САЩ от 11 септември са причина за свиването на операциите ви, или спадът в икономиката показваше такава тенденция и преди тези трагични събития?- Преди всичко трябва да сме благодарни, че при ударите не загубихме хора от Комерцбанк, тъй като развивахме голяма дейност в Ню Йорк. Имаме над 400 души, които работят за банката там. Обитавахме съседна на Световния търговски център сграда, която най-вероятно ще трябва да се разруши, защото тя също е пострадала. С риск да прозвучи малко жестоко, ще кажем, че негативното влияние върху световната икономика вследствие на удара не е толкова голямо. По-скоро психологичните последици са причина всеки да стане предпазлив. Ако погледнем трезво, най-засегнати от това трагично събитие са авиопревозвачите и туристическата индустрия. Основите на световната икономика обаче не са разрушени, нито дори засегнати. Но както знаете, половината от икономиката е психология и психологическият ефект не може да се отрече.Как всичко това ще се отрази на дейността ви в България?- Не бихме инвестирали няколко милиона лева в ПроКредит Банк, ако не бяхме убедени, че общата икономическа тенденция тук е към растеж. Мисля, че именно сега, след болезнения неколкогодишен процес на преход, има консенсус между политиците, че присъединяването на България към ЕС няма алтернатива. А това налага всички стандарти на икономическия живот да бъдат приспособени към европейските. В този смисъл приканвам всички наши клиенти в Германия да инвестират тук. Дори само докато човек се разхожда по улиците, може да види, че обстановката се подобрява - бавно, но стабилно.Вие бихте ли насърчили сегашните намерения на правителството България да емитира еврооблигации?- Докато международните задължения на България се координират с МВФ, горещо бих препоръчал страната да се възползва от международните капиталови пазари, за да финансира икономическия си растеж. Мисля, че ако нещата се съгласуват с международните финансови институции, ако се следва ясна и прозрачна политика на намаляване на дълга, България ще е един от кандидатите за ЕС, които ще навлязат на международните финансови пазари не само чрез облигации, но и с много други инструменти като синдикирани заеми и други.Смятате ли, че привлекателността на България пред чуждите инвеститори зависи от споразумението й с МВФ?- Единствено от моя банков опит мога да ви кажа, че за една страна е по-лесно да навлезе на международните капиталови пазари и би имала по-голям успех, ако е в добри отношения с МВФ и Световната банка. Мисля, че основите за сключване на ново споразумение сега са много по-добри, отколкото преди години. Но МВФ не трябва да се представя като куче пазач, а като благоразумен съветник за общото поведение на публичните финанси.Разговора води Мария Чанковa

Facebook logo
Бъдете с нас и във