Банкеръ Daily

Финансов дневник

Скоро ще е готова нова данъчна спогодба с Холандия

Правителството одобри на днешното си заседание проект на нова спогодба между България и Холандия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане.  

Също така правителството упълномощи министъра на финансите Владислав Горанов да проведе преговорите и да подпише спогодбата от името на България при условие за последваща ратификация. Между двете страни в момента действа спогодбата, подписана в София на 6 юли 1990 г. в условията на различни икономически отношения между двете държави и при действието на различна правна регламентация в българското законодателство в областта на данъците.

Сключването на нова спогодба между двете страни се налага и поради последните развития в областта на международното данъчно облагане, инициирани от държавите от Г-20 и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за противодействие на свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби. 

Новите насоки в тази област се съдържат в проекта „Свиване на данъчната основа и прехвърлянето на печалби”. Този проект предлага на държавите решения за преодоляване на различията в съществуващите международни данъчни правила, които позволяват на компаниите, чрез използването на схеми за агресивно данъчно планиране, да минимизират данъчните си задължения, прехвърляйки изкуствено корпоративните си печалби към юрисдикции с ниски или нулеви данъчни ставки. 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във