Банкеръ Daily

Финансов дневник

Синхронизираме с ЕС Закона за платежните услуги и системи

Със свое решение правителството е одобрило на днешното си заседание (на 26-и януари) проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС).

Промените са заради необходимостта в българското законодателство да бъдат предвидени мерки по прилагане на влезлия в сила Регламент (ЕС) 2021/168 на Европейския парламент и на Съвета от 10 февруари 2021 година. 

Те засягат изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 и на Регламент (ЕС) 2021/168, както и на Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение изключването на някои спот валутни бенчмаркове от трети държави и замяната на други бенчмаркове, чието изготвяне е в процес на прекратяване.

Със законопроекта се допълват и някои празноти в нормативната ни уредба, свързани с регламентацията на реда и условията за преобразуване на платежна институция и на дружество за електронни пари, както и на сетълмента на нареждания за преводи в левове, базирани на SEPA схеми на Европейския платежен съвет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във