Банкеръ Daily

Мартин Димитров:

Синдиците събират до 10% от масата по несъстоятелността в КТБ

S 250 efe879ce 4560 4cb3 a063 63feb3c2ac46

Депутатът от „Демократична България” Мартин Димитров отправи питане към министъра на финансите в оставка Кирил Ананиев за КТБ. Той иска обществото да получи актуална информация за събраните средства в масата на несъстоятелността на КТБ. Той твърди, че от есента на 2018-а няма детайлна информация какво се случва с КТБ.

 

"От време на време се подава някаква информация, но без разбивка, без диференциация. Така човек не може да се ориентира." сподели специално за "БАНКЕРЪ" Мартин Димитров. Той се ангажира с прогнозата, че ще бъдат събрани не повече от 10% от масата по несъстоятелността, която първоначално беше сметната на около 5 млрд. лева.

Според Димитров във финансовото ведомство

грижливо крият тази информация.

Той се е домогнал до такава с питане по Закона за достъп до обществена информация преди време, но сега е решил да направи това по официален парламентарен път. Очаква до седмица да се престрашат да му отговорят.

През март се навършиха 3 години, откакто бяха окончателно приети промените в Закона за банковата несъстоятелност (обн. ДВ, бр. 22 от 13.03.2018г.). Очакванията бяха за бързо и съществено подобряване на събираемостта на източените средства от КТБ АД (н) в т. нар. „маса на несъстоятелността”. При обсъждането на законопроекта в Народното събрание, самите синдици на банката заявиха, че след тези промени очакват да бъдат събрани

поне 1.4 млрд. лв. допълнително.

Последното кореспондира и с очакваната от финансовия министър Ананиев събираемост от 30-35% от активите на банката преди специалния надзор, което той е коментирал още през 2015 година.

Към това изразих скептичност предвид липсата на независимо международно разследване от компания, специализирана в проследяване и възстановяване на източеното при банкови фалити и неясните критерии и подбор на оспорените от синдиците цесии и прихващания след налагане на специалния надзор над КТБ АД (н)”, припомня Димитров.

Той цитира също и уверенията на Министерство на финансите, че ангажиране на подобна международна разследваща компания за издирване и връщане на източените средства „не е нужно“, тъй като държавата, МФ и синдиците

имали достатъчно ресурс

да постигнат добри резултати, съизмерими със средните в подобни случаи.

В отговор на Министерство на финансите по заявление по ЗДОИ У-ЗДОИ-35/13. 09. 2018 г., т. 5 става ясно, че размерът на средствата, събрани в периода от 1 март 2018 г. до 31 август 2018 г. е едва 4 743 140.59 лв., в това число суми чрез индивидуално и универсално принудително изпълнение и реализация на активи чрез изпълнение на програмата за осребряване.

Депутатът пита на колко възлиза масата на несъстоятелността на КТБ към 01 март 2021 г. и от какви активи се състои? Колко е тя към началото на март? Какъв е общият размер на събраните от синдиците средства от края на август 2018-а до април тази година?

Министър Ананиев ще трябва да каже и какъв е размерът на

оценените като несъбираеми кредити

и колко са средствата, събрани от изпълнение срещу обезпечения по просрочени кредити, отпуснати от КТБ АД (н).

Депутатът пита също така кои критерии са водещи при преценката, спрямо кои субекти и кои сделки приоритетно да се приложат новите правомощия на синдиците, например - размер на вземането, вид на вземането, наличие и размер на обезпечение и др.

Facebook logo
Бъдете с нас и във